TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Om hemsidan

2010-08-08  *  Område: Om hemsidan, cookies, copyright

Denna hemsida, www.smj.org, vänder sig till alla som är intres­se­rade av modell­järnväg och Stock­holms Modell­järn­vägs­klubb (SMJ) i synnerhet. Hemsidan är avsedd både för allmän­heten och medlem­marna. SMJ har Copy­right på allt publi­cerat mate­rial om annat ej anges.

Vi har med avsikt använt oss av enkla design­lös­ningar för att kunna presen­tera hemsidan på så många webb­lä­sare som möjligt utan problem. Likaså är sidornas layout gjorda så att dessa skall kunna bli presen­tabla på olika skärm­stor­lekar. Den opti­mala skärm­stor­leken (eller egent­ligen föns­ter­stor­leken) är nog  1024x768 även om det går att visa på mindre skärmar, man kan då få rulla sidan även i sidled.

Syfte

Hemsidan drivs av Stock­holms Modell­järn­vägs­klubb (SMJ) och enligt klub­bens stad­gars para­graf 2:

… SMJ skall verka för sprid­ning av kunskaper och färdig­heter inom hobbyn …

Infor­ma­tionen på hela hemsidan är helt öppen utan lösenord någon­stans (i alla fall för närva­rande). Det finns sidor med Medlems­in­for­ma­tion och dessa riktar sig natur­ligtvis främst till medlemmar som intern infor­ma­tion. Det finns dock ofta infor­ma­tion som kan ge uppslag av oliks slag eller locka till medlem­skap även för icke-​medlemmar.

Redaktörer

Det är klub­bens medlemmar med sina texter och bilder som till­sam­mans bygger upp hemsi­dans innehåll.En del medlemmar bidrar enbart med text och bilder, andra skriver själv in sina texter och sedan finns det även admi­nist­ra­törer.

Det kan även före­komma att externa personer hjälper till med inne­håll eller korrek­tur­läs­ning. Normalt sker all sådan redi­ge­ring av webmas­tern.

Hör gärna av dig om du har infor­ma­tion som borde finnas på hemsidan, något som du tycker saknas eller borde fördjupas på hemsidan!