TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Linjen Ålbro–Ersbenning

2008-09-12  *  Område: Statsbanan SJ

På andra sidan kröken ligger station Ersbenning

Mellan Ersben­ning och Ålbro finns en tjusig parad­sträcka med dubbel­spår, skär­ningar och signaler.

Vad är det som är intressant?
Vad är det som är intres­sant?
Ja, inte är det tåg i alla fall… 
Foto: LGF 2001 09
Badande nymfer...
Badande nymfer…
Men skulle de inte ha valt en mer skymd plats, eller? 
Foto: LGF 2001 09
Kort bro
Kort bro
…över en djup ravin. (Brons båge har skapats med en bit uppblött masonit som böjts runt en kaffe­burk.)
Foto: LGF 2001 09
Kommande anslutningsspår
Kommande anslut­nings­spår
Och vad skall anslutas? Jo, en lös bangård skall stå ute i gången. Den skall användas när tågen skall ställas upp eller tas bort från klub­ban­lägg­ningen.
Foto: LGF 2007 07
Över stora bron
Över stora bron
En till klubben anpassad version av "Årstabron" i Stock­holm.
Foto: LGF 2000 10
Ett nyligen renoverat ellok litt. Oa framför malmvagnar
Ett nyligen reno­verat ellok litt. Oa framför malm­vagnar
Under­redet är ett gammalt Fleischmann-​lok men har senare byggts om till en egen konstruk­tion.
Foto: LGF 1999 12
Signalen visar "kör" in mot station Ersbenning
Signalen visar "kör" in mot station Ersben­ning
Signal­bil­derna styrs av datorn och tågen följer signa­lernas (om-)växlande sken. 
Foto: LGF 2000 10
/​/​