TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Personvagnar OKB litt C3, C3s, CDCF

2008-09-04  *  Område: Vagnbyggsatser

För närva­rande kan vi inte leve­rera C3- och OKB-​byggsatser
då vi saknar delar till byggsat­serna.
Delarna är beställda men har ännu inte leve­re­rats till SMJ.
(Vi kan leve­rera CC2-​byggsatser.)

Beskrivning

OKB (Ostkust­banan) anskaf­fade år1926 15 stycken stål­vagnar från den tyska firman Gotha. Av dessa var tio avsedda för lokal­per­sontåg (sju av typ C3 och tre av typ CD). De åter­stå­ende fem vagnarna, litt. CF, var avsedda för lokal­godståg. De hade C3-​korgar men inred­ning och resgodsportar av samma typ som SJ:s litt. CF4. De hade följakt­ligen resgodsportar i nischer på sidorna.

För trans­port av sjuka anskaf­fades från Kockums år 1927 fyra vagnar med beteck­ningen C3s. Under åren 1929-​1931 anskaf­fades ytter­li­gare fem C3-​vagnar från ASJ i Linkö­ping.

Priser

Artnr. Beskriv­ning SEK
OKB
till­fäl­ligt
slut
OKB-​vagn med färdig­målad korg (välj endera C3, C3s, CD eller CF)425:– 
sats OKB-​vagnar
till­fäl­ligt
slut
Sats om 4 st OKB-​vagnar (en av vardera C3, C3s, CD och CF)1600:– 

Beställning

Produk­terna kan köpas under våra trafik­kvällar,
på de hobby­mässor SMJ deltar i
eller beställas via postorder (förskotts­be­tal­ning).

in English Order and payment in Deutsch Bestellung und Zahlung­sarten

Specifikation

Färg etc. Artnr. Beskriv­ning
Ostkust­ba­nans 2-​axliga person­vagnar
OKB, C3OKB person­vagn
OKB, C3sOKB person-​/​sjukvagn
OKB, CDOKB person-​/​postvagn
OKB, CFOKB person-​/​resgodsvagn
 • Korgarna är färdig­må­lade i OKBs gröna färg.
 • Signa­tu­rerna OKB, 3KL och RESGODS är gjutna som relief på korgsidorna och färdig­må­lade (tampong­tryckta) i gul färg.
 • Dekor­lin­jerna är färdig­må­lade på samma sätt.
 • Model­lerna har samma typ av under­rede som SMJ:s tidi­gare lanse­rade C3-​vagnar, medan korgarna är helt nya.
 • Byggsatsen inne­håller
  • korg,
  • tak,
  • under­reden
  • fler­talet detaljer i plast,
  • platt­formar, grindar m.m. i etsad mässing.
 • NEM koppel­ficka (koppel ingår ej).
 • Hjul (Märk­lin­hjul på begäran).
 • Dekaler för lång­bal­karna och flera olika vagns­nummer.
 • Historik och bygg­be­skriv­ning.