TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Året 1955

2007-08-15  *  Område: Banan

På SMJs bana står tiden still, i alla fall i tankarna och land­skapet. Klockan på banan stan­nade en tidig höstdag 1955 innan löven började falla. Det före­kommer dock ofta att moder­nare lok och vagnar rullar på banan. Men, vad hände egent­ligen det där året 1955?


Vad hände runt dagens datum år 1955. Ta en titt nedan på några utvalda händelser inom olika områden. Eftersom dagens datum är rikt­märke för listan så ser den litet annorlunda ut vid olika till­fällen på året. Kanske ett skäl så gott som något att göra ett åter­besök och se vad som hände för drygt 50 år sedan?

Listorna sitter även i sin fulla form uppsatta i klubb­lo­kalen. Kanske en orsak till ett besök i klubb­loken vid något trafik­till­fälle och uppleva modellen i verk­lig­heten.

1955-​04-​07 (Q2)

Några utvalda påstigna

29 februari

Rolf Lass­gård, svensk skåde­spe­lare.

31 februari

Angus Young, gitar­rist i rock­gruppen AC/​DC.

31 februari

Dodi Al-​Fayed, egyp­tisk affärsman föds. Han omkommer 1997 till­sam­mans med Prin­sessan Diana i en bilkrasch i Paris.

Några utvalda avstigna

18 mars

Albert Eins­tein. (Född 1879.)

Sportsliga och osportsliga händelser

Svenska mästare i ishockey blir Djur­går­dens IF. Världs­mäs­tare i ishockey blir Kanada.

Ishockey: Stanley Cup vinns av Detroit Red Wings, som besegrar Montreal Cana­dians med fyra matcher mot tre i slut­spelet.

Alpint: SM avgörs. Slalom vinns av Stig Sollander, Östersund-​Frösö SLK, stor­slalom vinns av Hans Olofsson, Tärna IK Fjäll­vinden, och stört­lopp vinns av Hans Olofsson, Tärna IK Fjäll­vinden.

Det hände i Sverige

Vällingby centrum har sitt första verk­sam­hetsår.

Repu­bli­kanska klubben bildas av Vilhelm Moberg.

Bryl­krämen lanseras i Sverige.

Förbudet att sälja starköl i Sverige utan recept upphävs.

Sveriges första Domus­va­ruhus öppnas av KF och värl­dens första inom­hus­gal­leria öppnas i Luleå.

Gamla Klara­kvar­teren började rivas för att ge plats för det nya Stock­holm City.

Det hände i Världen

Morris Ketchum Jessup skrev 1955 sin första bok om UFO:s 'The case for the UFO'. Det blev ytter­li­gare tre UFO-​böcker fram till 1959 då han dör 59 år gammal i ett (omdis­ku­terat) själv­mord.

05 mars

Winston Chur­chill avgår av hälso­skäl som brit­tisk premiär­mi­nister.

15 mars

Den första McDonald's restau­rangen öppnas i Des Plaines, Illi­nois, USA. (Första Mc Donald's i Sverige kom dock först 1973.)

Så roade man sig

Louis Armstrong ger fem konserter i konsert­huset i Stock­holm.

Ingmar Berg­mans radi­o­pjäs "Trämål­ning" från 1954 scen­upp­fördes på Malmö Stads­teater 1955. (Den filmades 1957.)

Knäpp­upp­gänget med Povel Ramel reser till Nairobi för att spela in en humor­film om negrer. Filmen visas aldrig.

Anita Ekberg (Fröken Sverige 1951) får 1955 sin första stora film­roll i filmen "Krig & Fred" och film­kar­riären började sakta ta sig. Fem år senare badade hon i en fontän i Italien och blev odödlig.

Charlie Norman skriver film­mu­siken till den ameri­kanska deckaren "Farlig frihet".

04 mars

Filmen "En stjärna föds" med Judy Garland och James Mason har svensk premiär.

15 mars

Elvis kontrakt med Sun köps av RCA för 35 000 dollar. Sun hade gett ut några singlar åren 1953-​55 men RCA satsar på en LP som kom ut i mars 1956 och blev en enorm succé.

Teknik på frammarsch

En test­pilot vid Boeing, Tex Johnson, choc­kade 1955 flyg­bo­lags­re­pre­sen­tanter då han, vid vad som skulle ha varit en förbi­flyg­ning med Boeings då nya passa­ge­rar­plan 707/​80, gjorde en tunnel­roll med flyg­planet.

Erico­fonen, känd som "Kobran", börjar till­verkas av L M Ericsson.

Prov­sänd­ningar med svart-​vit tv pågår i Sverige. En sydsvensk nyhets­journal för tv startar och sänds en gång i veckan från Köpen­hamns­sän­daren. Den första natio­nella tv-​kanalen (TV1) kom i drift 1956.

John McCarthy på Dart­mouth Univer­sity skapar termen och drömmen om Arti­fi­ciell Intel­li­gens (AI).

12 mars

Det första effek­tiva poli­o­vac­cinet intro­du­ceras.

På väg, till sjöss och i luften

Bilbe­ståndet föränd­rades snabbt. Sverige var det biltä­taste landet i Europa, räknat i antal bilar per invå­nare. Vanliga var ameri­kanska bilar av förkrigs­mo­dell men deras mark­nads­andel sjönk för varje år.

På spåret

Ångloket littera S1 byggdes under 1952 och 1953 (sista nybyggda ångloken till SJ). 1957 övertog SJ begag­nade lok från TGOJ som då var klar med sin elekt­ri­fi­e­ring. Ångloken hade många år i tjänst kvar innan de försvann helt. 

Diesel­loket littera T1 kom detta år och byggdes bara i ett enda exem­plar. Det hade en diesel­motor som drev en turbin som drev loket. Endast en lokfö­rare påstås ha kunnat manö­vrera loket med den känsla som krävdes.

Diesel­loket littera T2 (senare omdöpt till littera T21), som kom just 1955, blev fram­gångs­rikt. Det till­ver­kades i totalt 60 exem­plar.

Ameri­kanska diese­le­lekt­riska loket 7707 kom 15 november 1954. Nohab m.fl. hade licen­si­erat tekniken från General Motors EMD. Loket köptes av SJ efter tester (littera T5 nr 105 år 1956, omlit­terat till T42 nr 205 år 1958). Ligger till grund för Nohab-​loken T41, T43, T44 och TMX/​TMY.

Lok littera Ra kom i drift 1955. (Prov­drift av ellok hade inletts redan 1905.) Ra-​loken var Sveriges snab­baste lok med sth 150 km/​tim. Tyvärr var högsta tillåtna hastighet 130 km/​tim för tåg på svenska banor på den tiden.

Leve­rans av loken littera Da, Ma, Ud och X16 (elekt­risk Y6) som kommit några år tidi­gare men fort­fa­rande var i produk­tion.