TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Året 1955

2007-08-15  *  Område: Banan

På SMJs bana står tiden still, i alla fall i tankarna och land­skapet. Klockan på banan stan­nade en tidig höstdag 1955 innan löven började falla. Det före­kommer dock ofta att moder­nare lok och vagnar rullar på banan. Men, vad hände egent­ligen det där året 1955?


Vad hände runt dagens datum år 1955. Ta en titt nedan på några utvalda händelser inom olika områden. Eftersom dagens datum är rikt­märke för listan så ser den litet annorlunda ut vid olika till­fällen på året. Kanske ett skäl så gott som något att göra ett åter­besök och se vad som hände för drygt 50 år sedan?

Listorna sitter även i sin fulla form uppsatta i klubb­lo­kalen. Kanske en orsak till ett besök i klubb­loken vid något trafik­till­fälle och uppleva modellen i verk­lig­heten.

1955-​07-​16 (Q3)

Några utvalda påstigna

08 juni

Lena Endre, svensk skåde­spe­lerska.

20 juni

Stig Larsson, svensk poet och förfat­tare.

Sportsliga och osportsliga händelser

Världs­mäs­tare i Formel 1 blir Juan Manuel Fangio från Argen­tina för tredje gången. Bilen var en Mercedes W196.

Djur­går­dens IF vinner fotboll­sall­svenskan. VM i fotboll spelas vart fjärde år. 1954 vann Väst­tyskland som var världs­mäs­tare till 1958 då laget fick lämna över till Brasi­lien.

Golf: Masters vinns av Cary Midd­le­coff, USA. British Open vinns av Peter Thomson, Austra­lien. PGA Cham­pi­onship vinns av Doug Ford, USA. US Open vinns av Jack Fleck, USA.

Cykel: Tour de France vinns av Louison Bobet, Frank­rike och Giro d\'Italia vinns av Fiorenzo Magni, Italien.

Tennis - Davis Cup: Australien-​USA 5-​0. Austra­liska öppna - Ken Rose­wall, Austra­lien. Franska öppna - Tony Trabert, USA. Wimbledon - Tony Trabert, USA. US Open - Tony Trabert, USA.

Den varma och långa sommaren verkar ha varit bra för nati­vi­teten och kvali­teten, såväl Thomas Wass­berg, Ingemar Sten­mark, Frank Andersson, Linda Haglund som Björn Borg kom till världen under det 2:a kvar­talet 1956

Det hände i Sverige

Vällingby centrum har sitt första verk­sam­hetsår.

Repu­bli­kanska klubben bildas av Vilhelm Moberg.

Bryl­krämen lanseras i Sverige.

Förbudet att sälja starköl i Sverige utan recept upphävs.

Sexu­al­un­der­vis­ningen blir obli­ga­to­risk i den svenska folk­skolan.

Geting­som­maren, var inte det 1955? Jo, visst, det var den där rekord­varma högsom­maren, när alla blev brun­brända och vattnet sinade i kraft­verks­dam­marna.

Svensken Hugo Theo­rell får Nobel­priset i medicin.

juni

Det är den varmaste sommaren i Sverige sedan 1914 och pinnglassen får sitt defi­ni­tiva genom­brott.

Det hände i Världen

Kommu­nistjakten pågick för fullt i USA.

Folk skrat­tade på 1950-​talet i snitt 18 minuter per dag (idag skrattas det i snitt 56 minuter).

18 juni

Den första elen produ­cerad med kärn­kraft säljs.

27 juni

Öster­rike blir helt själv­stän­digt, sedan alla fyra ocku­pa­tions­mak­terna givit upp sin ocku­pa­tion av landet.

Så roade man sig

Louis Armstrong ger fem konserter i konsert­huset i Stock­holm.

Ingrid Bergman gäst­spelar på Stock­holmso­peran och får usla recen­sioner för rollen som Jeanne d'Arc.

Ingmar Berg­mans nya film "Sommar­nat­tens leende" mötte griniga kritiker.

Sven Jerring fyller 60 år och får en egen fond.

17 juni

Disney­land öppnar i Anaheim, Kali­for­nien.

Teknik på frammarsch

En test­pilot vid Boeing, Tex Johnson, choc­kade 1955 flyg­bo­lags­re­pre­sen­tanter då han, vid vad som skulle ha varit en förbi­flyg­ning med Boeings då nya passa­ge­rar­plan 707/​80, gjorde en tunnel­roll med flyg­planet.

Erico­fonen, känd som "Kobran", börjar till­verkas av L M Ericsson.

William Shockley's Semi­con­ductor Labo­ra­tory är det första företag som etablerar sig i Silicon Valley strax utanför, San Fran­cisco.

juni

Vita huset annon­serar att man ska starta ett projekt att bygga en satellit som ska kunna kretsa kring jorden. Sovje­tu­ni­onen hann dock före med sin Sputnik 1957 och rymd­kapp­löp­ningen var ett faktum.

På väg, till sjöss och i luften

Bland de vanli­gast bilarna fanns utländska bilmo­deller såsom Volks­wagen 1200 ("Skal­baggen") och Opel Olympia Rekord. Därut­över fanns det en salig bland­ning av udda bilmärken (Borg­ward, Lloyd, Tatra m.fl.). Många är borta sedan länge. 

Av de mest sålda nya bilarna i Sverige år 1955 kom Volks­wagen på första plats. Volvo PV 444 kom på andra plats och Opel Olympia Rekord på tredje.

De vanli­gaste svenska person­bi­larna på vägarna var Volvo PV 444, därefter Saab 92, Volvo PV 445 (Duett) och Volvo PV 830, taxi, den s.k. "Volvo­suggan". Därut­över fanns det inga svenska modeller i produk­tion (men en hel del äldre Volvo­bilar i trafiken).

På spåret

Ångloket littera S1 byggdes under 1952 och 1953 (sista nybyggda ångloken till SJ). 1957 övertog SJ begag­nade lok från TGOJ som då var klar med sin elekt­ri­fi­e­ring. Ångloken hade många år i tjänst kvar innan de försvann helt. 

Diesel­loket littera T1 kom detta år och byggdes bara i ett enda exem­plar. Det hade en diesel­motor som drev en turbin som drev loket. Endast en lokfö­rare påstås ha kunnat manö­vrera loket med den känsla som krävdes.

Diesel­loket littera T2 (senare omdöpt till littera T21), som kom just 1955, blev fram­gångs­rikt. Det till­ver­kades i totalt 60 exem­plar.