TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Trafikkvällar och trafikdagar

2015-03-08  *  Område: Besök eller kontakta oss, Publika trafiktillfällen
 
Uppe­håll i trafiken
SMJ håller på att ta fram ett nytt visnings­upp­lägg för våra publika körningar. Detta i kombi­na­tion med att vi på grund av tekniska under­hålls­ar­beten inte kan garan­tera att hela anlägg­ningen är körbar har vi valt att inte ha några publika visningar under en tid. Vi lovar att meddela på hemsidan och olika MJ-​forum när vi åter arran­gerar visningar av vår anlägg­ning för allmän­heten.
 

Det mörknar på SMJ, en liten försmak på vad som komma skall.

Vi vågar påstå att du har stor behåll­ning av att följa trafik­spelet under ett trafik­kväll, beskåda många fina modeller i rörelse och inte minst titta på anlägg­ningen. Trafik­spelet inleds ca kl 20.30 och pågår en dryg timme.

Andra till­fällen under året är också speci­ella trafik­dagar, Hjul­kör­ningen eller att vi anordnar en sepa­rata grupp­vis­ningar.

(Övriga klubb­kvällar har vi ingen trafik utan arbetar på anlägg­ningen. De kväl­larna är främst avsedda för klub­bens medlemmar. Men du är välkommen för ett besök eller för att "prova på" några gånger innan du fyller i en medlem­san­mälan.)

Stock­holms Modell­järn­vägs­klubb (vägbe­skriv­ning) (kontakt­per­soner)
Rosenlunds­ga­tan 54
118 63 STOCKHOLM

En trafikkväll är entrén öppen mellan kl 20.00 och 20.30

(Trafik­dagar har andra tidpunkter, se info på datumet eller t.ex. den årliga Hjul­kör­ningen. )

 

En resa på SMJ

  • Biljett­pris 50 kr för besö­kare från 15 år och uppåt.
  • Två(2) rese­närer under 15 år fritt och endast i beta­landes säll­skap.
  • Hur du hittar till oss? Se Vägbe­skriv­ning.
  • Vi måste tyvärr reser­vera oss för att insläppet kan stängas tidi­gare då utrymmet i lokalen är begränsat.

Innan och efter trafik­spelet ges det till­fälle att

Saxat från våra fotograferings- och besöks­regler:
Till­stånd för even­tuell publi­ce­ring (t.ex. i tidningar eller på internet) skall inhämtas från SMJ:s styrelse som också anger villkor för publi­ce­ring.

Mohällarna klara
Mohäl­larna klara
Sluta flyga, jag bygger en bro
Sluta flyga, jag bygger en bro
Snart är hjulen rena
Snart är hjulen rena
/​/​