TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Gruppvisning

2009-08-07  *  Område: Besök eller kontakta oss, Visning av Ekensholmsbanan

ordnar gärna grupp­vis­ningar på ej ordi­narie trafik­kvällar för grupper på högst 35 personer. Ni kan vara en intres­se­för­e­ning eller kanske ett företag som gör ett besök som start på en trevlig kväll.

  • En grupp­vis­ning kan omfatta: 
    • en presen­ta­tion av klubben och banan,
    • en närmare inspek­tion av anlägg­ningen
    • eller vad vi nu kommer överens om.
  • Kaffe med dopp ingår i visningen.
  • Om till­fälle ges kan besö­kare vid ett sådant här till­fälle få tjänst­göra i trafik­spelet. (Tjänst­gö­ringsintyg utfärdas i ett sådant fall.)
  • Besöks­regler.

Eller om vi får berätta om ett besök…

Ett företag tackade av en kollega som skulle gå i pension med en bokad visning. Kollegan är mj-​entusiast och besöket hos SMJ var mycket lyckat. Den blivande pensio­nären var närmast salig när han fick vara lokfö­rare på SMJ. Kanske bäst kan belysas genom hans häls­ning i gäst­boken innan han (motvil­ligt) lämnade klubb­lo­kalen; "Så här kul har jag inte haft sedan jag pallade jord­gubbar 1963!"

Vänd Dig till våra kontakt­per­soner för att planera just Din visning och få ett kost­nads­för­slag.