TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Några siffror om anläggningen

2010-07-28  *  Område: Banan

Lokalen

 • Loka­lyta – 183 m2

Banavdelningen

 • Skala – 1:87
 • Spår­vidder
  • normal­spårH0 16,5 mm
 • Räls­stan­dard
  • huvud­spår SJ – Peco code 100 och 83
  • huvud­spår SMJ – Peco code 100 och 75
 • Stig­ningar
  • rakspår – max. 20 o/​oo
  • kurv­spår – max. 10 o/​oo
 • Kurvra­dier
  • SJ – min. 1 000 mm
  • SMJ – min. 750 mm
 • Tåglängder, maxi­malt i mm 
  • SJ – 2 500, 2 x 2 500 (spec. krav)
  • SMJ – 1 600
 • Raksträcka mellan kontra­kurvor – min. 100 mm
 • Spår­längd – ca 450 m
 • Växlar
  • fabrikat – Peco
  • växel­mo­torerREPA, Peco, Turtoise
  • antal – ca 150 st
 • Körsträcka (utan att passera tågma­ga­sinet) – ca 160 m

Elavdelningen

 • Matnings­sätt – 2-​räls
 • Digi­talt styr­system se även Digi­tal­tips för klub­banor.
  • stan­dard – NMRA-​DCC
  • spår­spän­ning – 14 Volt T-​T
  • matnings­för­stär­kare – 280 watt (4 x LV201)
  • antal matnings­om­råden – 10 st
  • fabrikatLENZ 3.6, m.fl.
  • styr­pro­gram – Rail­road & Co TC Gold 7.0
  • program­me­ring – Rail­road & Co TP (5.8) 7.0
 • Spår­led­ninger
  • antal – ca 160 st
  • typ – seri­e­av­kän­ning (diod/​induktiv)
  • axel­mot­stånd – max 10 kohm
 • Ställ­verket
  • princip – dato­ri­serad

Maskinavdelningen

 • Last­profil – NEM
 • Hjul- och räls­profil – NEM
 • Stan­dard­koppel – Kadee

Trafikavdelningen

 • Tidskala – 1:12
 • Tidta­bell­skilo­meter – 1 m i anlägg­ningen
 • Bante­le­fonan­lägg­ning – TAM-telefon