TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Farsarvets stationshus i Skövde

2010-07-04  *  Foto: LGF, LEB  *  Område: Farsarvet, Månadens spår

Ja, det har nu inte utlo­ka­li­se­rats mer än högst till­fäl­ligt under själva Banka­laset. Som synes rönte det viss uppmärk­samhet, men så är ju också ett fint bygge i gott säll­skap med övriga utställda objekt på Banka­laset.

/​/​