TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Mässingsjuntan 10 år

2017-11-14  *  Text och foto: ALu  *  Område: Månadens spår

Klockan 11.11 den 11/​11 inleddes Mässing­sjun­tans 10-​årsfirande i SMJ-​klubbrum.

IMG_0861Nu aktiva junta­del­ta­gare och tidi­gare aktiva junta­del­ta­gare hade bjudits in till firandet som lockade ett 20-​tal personer. Modell­byggen som färdig­ställts under de tio åren visades upp liksom några byggen ”in progress”. Uppack­nings­ban­gården var i princip full av modeller, både normal­spå­riga och smal­spå­riga. Några lands­vägs­fordon fanns också där liksom någon byggnad.

Efter en gemensam lunch på en närbe­lägen restau­rang var det åter­sam­ling i klubb­rummet med bygg- och modell­dis­kus­sioner runt de utställda alstren. 10-​årstårta serve­rades till kaffet.

SMJ:s hedersord­fö­rande höll ett kåseri om den svenska MJ-​hobbyns historia där scratch­bygge av (svenska) modeller var en nödvän­dighet för den som körde med svensk före­bild. Nuva­rande ordfö­randen över­läm­nade SMJ:s gåva till Mässing­sjuntan – en ”första hjälpen-​låda” med lite lödtenn, olika limsorter, tejp, små rengö­rings­borstar och bryt­blads­knivar (och plåster om använ­dandet av bryt­blads­kni­varna miss­lyckas). Lådans inne­håll är tänkt att användas när någon Mässing­sjun­ta­del­ta­gare glömt något hemma en onsdags­kväll.

Juntans verk­samhet under de 10 åren är bild­mäs­sigt väldo­ku­men­terad och delta­garna fick även se en uppsjö bilder från verk­sam­heten i ett par bild­spel. Bilder på koncen­tre­rade män, modell­byggen i olika stadier av färdig­stäl­lande och smör­gåsar domi­ne­rade.

Fram emot 18-​tiden började delta­garna troppa av efter en mycket trevlig dag i glada vänners lag med ett stort inslag av MJ-​bygge.

SMJ önskar grattis på 10-​årsdagen och säger lycka till under (till att börja med) nästa decen­nium.

/​Anders L

/​/​