TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Otto 80 år

2017-05-27  *  Text: Anders L, Hans P  *  Foto: Hans P  *  Område: Månadens spår

Den 24 maj firade SMJ sin hedersord­fö­rande Otto BvL som passat på att fylla 80 år under senvin­tern. Firandet gick av stapeln i en abon­nerad spår­vagn på Djur­gårds­linjen och omkring 30 stycken SMJ:are deltog under den kombi­ne­rade middagen/​resan. Hyll­ningstal till jubi­laren hölls och gåvor över­läm­nades, bland annat en speci­al­de­signad kaffe­mugg.

Vi erbjöds också att få en speci­al­vis­ning av de museala fordonen som Djur­gårds­linjen dispo­nerar vilket vi själv­klart tackade ja till. Visningen skedde med sakkunnig ledning av våra värdar samt inte minst vår egen medlem Björn S (som av olika skäl har mycket god insikt i Svenska Spår­vägs­säll­skapet, Djur­gårds­linjen och AB Stock­holms Spår­vägar).

Jubi­laren påminde i sitt tacktal om sitt starka band till spår­vagnar vilket han menar är grunden för hans ferro­viala intresse. Som liten pojk var ring­linje 4 i Stock­holm hans ’dagis’ under den tid hans mor gjorde dagens inköp. Ett varv var lagom tid så att modern hann handla. Denna gång var det en extra­vagn på linje 7 som gällde men det funge­rade också bra!

/​/​

Om du undrar vad Otto fick igår, så var det så här…

När han utnämndes till hedersord­fö­rande, så fick han en kaffe­mugg, med ett Da 820 på. Jag hade retu­scherat fotot (skydds­balk för ATC, och förbe­re­delse för auto­mat­koppel), så att det skulle passa en septem­berdag 1955.

Nu fick han en till mugg, med Ra 846, till­verkad 1955. Så nu kan han bjuda hustrun på kaffe också.

/​Hans P