TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Scener från verksamhetsberättelsen 2016

2017-04-27  *  Text: Sekreteraren  *  Foto: LGF, Sven F  *  Område: Månadens spår

Litet snabba bilder på en del som nämns i verk­sam­hets­be­rät­telsen.


Nyska­pande av malm­ban­gården

Åter­igen drift­satt vagn­vän­dare

Ny rörlig last­brygga till malmut­last­ningen

Arbets­passet slut…


Ny skog, bergskär­ning och himmelsk målning

Ett hemligt mili­tärt bergrum…

Våra J29:or lågflyger

En Folkets Park i sin linda, husmo­dell finns


Natu­rist­parken och de badande damerna…

…lockar till studium av olika slag

Bilo­lycka vid natur­dammen

En del dolda spår är omlagda


En fin liten banvak­tar­stuga

Ny manö­ver­panel i Bång­fors

Nya paneler för Mohäl­larne är nästa steg

Kanske ny stads­pla­ne­ring?


Gamla stads­huset behöver en uppfräsch­ning

Kommer stan att ligga kvar som nu?

Kalibre­rings­b­vngård har anlagts

RR & Co till kalibre­ringen


och till körning handhas av fler medlemmar

Ny moder­nare telefon även i fikarummet

Saxnora–Mohällarne Järnväg rullar vidare