TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Framsteg på Farsarvets stationshus

2009-09-20  *  Text: LGF  *  Foto: LEB, SN  *  Område: Farsarvet, Månadens spår

Vissa medlemmar hade funde­ringar på om den pågående ombygg­naden av Farsar­vets stationshus verk­ligen hade den detalj­ri­kedom som kunde ses i nSBA-​artikeln "Vad händer i Farsarvet?". Eller, var det bilder från före­bilden?

Bygg­herren LEB tog alltså ner modellen en tors­dags­kväll för att visa hur långt han kommit.

Hur var det nu med detaljerna?
Hur var det nu med detal­jerna?
Jo, tackar som frågar. Dom finns och tog både fantasi och tålamod att åstad­komma. Hur såg plat­torna på golvet ut och hur gör man det i modell? Vi kanske får anled­ning att åter­komma till det i ett senare samman­hang.
/​/​