TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

SMJ Kalenderblad 2017

2017-03-01  *  Text: ALu  *  Foto: LGF, SF  *  Område: SMJ Kalenderblad

Vi envisas, kalen­der­bladen kommer ut även 2017. (Missade du kalen­der­bladen för 2010, 2011201220132014 2015, eller kalen­der­blad 2016? Ta en titt på bilderna i alla fall. Speci­ellt bilderna från 2010 är några av dom finaste bilderna vi någonsin åstad­kommit från klubben.)

Årets tema: Ett dygn i Bergs­lagen

Morgonrälsbussen i Kolaråsen

Morgon­räls­bussen i Kolaråsen

Genom att ge ut kalen­der­bladen månadsvis kan vi ta med måna­dens akti­vi­teter inom SMJ (eller där SMJ deltar på något sätt) till vilka allmän­heten har till­träde. Vill du så kan du ladda ner en motsva­rande pdf-​fil i A4-​format och skriva ut den.

I klubb­lo­kalen finns uppsatt en intern variant av kalen­dern med alla uppgifter från SMJ:s Kalen­da­rium.

Nattligt banarbete
Natt­ligt banar­bete
Malmen lastas över till fartyg
Malmen lastas över till fartyg
Morgonrälsbussen i Kolaråsen
Morgon­räls­bussen i Kolaråsen
/​/​
PDF-​filer för utskrift Skriv­bords­bak­grun­der