TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Byggsats ånglok M3/​E6, skala H0

2016-11-24  *  Foto: SEN  *  Område: Lokbyggsatser

 

Byggsats i skala H0 av littera M3/E6

Byggsats i skala H0 av littera M3/​E6

Färdigbyggd i skala H0 av littera M3/E6

Färdig­byggd i skala H0 av littera M3/​E6

Beskrivning

Byggsats från Stock­holms Modell­järn­vägs­klubb (SMJ) och Dekaler och Etsat.

Ånglok litt M3 frånSWB, över­tagna 1945 av SJ som litt E6.

Efter våra tidi­gare byggsatser av ånglok littera H3/​A6 och littera P7/​A7 kommer nu ytter­li­gare ett lok i serien om byggsatser till svenska ånglok i skala H0.

Den nya byggsatsen tas fram i en begränsad serie och är gjord efter samma princip, dvs. färdig­byggt chassi och en mässings­byggsats med gjut­delar, dekaler, motor etc.

Förebild

Stock­holm Westerås Bergs­la­gens Nya Järn­vägs AB (SWB) behövde i början av 1910-​talet  en gods­tågs­loktyp. som kunde prestera mer i hastighets- och drag­krafts­hän­se­ende än de otidsen­liga engelsk­till­ver­kade M-​loken.

SWB hade redan 4 stycken H3-​lok vid den här tiden och genom att göra en åtta-​kopplad version av detta lok så skapade man ett s.k. Consolidation-​lok, som liknade H3-​loket i allt utom axel­följd och driv­hjuls­di­a­meter som fick litte­ra­be­teck­ningen M3. Driv­hjulen gjordes dock så stora (1407 mm) att loket även kunde fram­föra persontåg.

SWB beställde 11 st, som leve­re­rades av NOHAB och Falun 1912–20. M3-​loken visade sig vara ett verk­ligt allroundlok, som kunde användas i all slags tågtjänst, t.o.m. i snälltåg.

År 1945 förstat­li­gades SWB efter att ha drivits som stat­ligt bolag i ett år och M3-​loken blev SJ E6 1703–13. Fler­talet lok fort­satte sin drift på de f.d. SWB-​linjerna men blev vart­efter hänvi­sade till sido­lin­jerna. I slutet av 1950-​talet började E6-​loken avställas för att skrotas på 1970-​talet.

Faktaunderlag

Försvunna lok- och motor­vagn­styper 1974. Del II. Tåg nr 4/​75.

Priser

Artnr. Beskriv­ning SEK
M3/​E6Byggsats ånglok litt M3/​E64600:– 

Beställning

Produk­terna kan köpas under våra trafik­kvällar,
på de hobby­mässor SMJ deltar i
eller beställas via postorder (förskotts­be­tal­ning).

 • Teck­nings­lista finns hos SMJ
 • Kan även tecknas per e-​post M3E6_teckning[ersätt]smj.org 
 • Du blir kontaktad för att göra en bindande beställ­ning.
 • Vi kan inte ta emot beställ­ningar helt fritt då byggsatsen görs i ett begränsat antal. 
  • Loken börjar nu att leve­reras (december 2016).
  • Du kommer att bli kontaktad i turord­ning enligt teck­nings­listan.
  • Betala då in 4 600:- plus 135:- för leve­rans då loket skickas rekom­men­derat.
  • Leve­rans sker när inbe­tal­ning skett på SMJ:s PrivatGiro-​konto

Specifikation

 • Byggsatsen är i 1940-​talsutförande och kan byggas som SWB eller SJ-​version.
 • Färdig­mon­terat och funge­rande lokchassi 
  • komplett med hjul, koppel­stänger och växellåda
  • konti­nu­er­ligt fjäd­rande drivaxlar (Conti­nuous springy beams = CSB)
  • löphjuls­boggi.
 • Övriga delar som bl.a.:
  • panna i färdig­bockad etsad mässings­plåt,
  • etsad hytt och tender,
  • dekaler och skyltar för SWB och SJ,
  • Mash­i­ma­motor
  • en mängd gjutna och etsade detaljer.
 • Utförlig bygg­be­skriv­ning med historik, instruk­tioner, ritningar och bilder.

Utdrag ut byggbeskrivningen

sid-01 sid-04_05 sid-06_07 sid-08_09 sid-16_17 sid-20_21 sid-32_33
sid-40_41 sid-43 sid-44 sid-46