TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Östgötamöte 2016

2016-02-08  *  Text och foto: Alu  *  Område: Månadens spår

Smalspårsfrämjandets Östgötamöte

Den 30 januari begav sig ett tiotal SMJ:are till Norr­kö­ping för att delta i Smal­spårs­främ­jan­dets Östgö­ta­möte. I år liksom förra året hade man hyrt Hemgården, en möteslokal centralt belägen i Norr­kö­ping nära Motala Ström. Serve­ring av fika med mackor och kaffe­bröd fanns i ett angrän­sande rum så ingen behövde svälta. Jag tror att årets möte lockade fler utstäl­lare och besö­kare än före­gå­ende års. Kul när det tas initi­ativ!

Soci­a­li­se­rande med MJ-​kamrater och studier av utställda modeller var huvud­temat under dagen dock med ett insprängt före­drag om gods­vagns­ut­veck­lingen i Sverige. Kjell F visade en bråkdel av alla sina bilder och hade valt ut bilder för att guida oss genom utveck­lingen av olika vagn­styper från 1850-​talet fram till 1990-​talet. Mest udda var nog vagnen som fick gå i 10 km/​tim lastad men i 0 (noll) km/​tim tom. Onek­ligen ett logis­tiskt problem att bita i för trafik­pla­ne­raren.

Här intill finns några bilder från mötet.


Utställ­nings­rummet i Hemgården

Trepunkts­schassi

M/​F Carmen med hemma­hamn Pampas Marina?

Mässings­bricka


Östgö­tasmal­spårsmodul

Växel­gata

Östgö­tasmal­spårsmodul, nu med tåg

Östgö­ta­lok­stall


Västerås­pro­duk­tion

K22 från HNJV

M3b - uppgra­derat!

Näsa för mässings­byggen - en kran


Smal­spår modell större

Nollan hamn­miljö

Nollanbåt

Nollanbåt - däcksvy


Lägg på ett kol till


Liten hamnkran

Över­sikt 1Jack håller ledningen

Åskå­darled

NKlJ-​modul


NKlJ:s AEG-​lok

Dimma i värm­lands­sko­garna

Cykel­hand­la­rens hus
Fullt med gas

Tidningsbil

Hotet mot järn­vägen?


Tågslöjd 1

Kunglig post

Tågslöjd 2

Är det fritt på linjen?


Kaffe, första sitt­ningen

Less and little is more

Den har dekoder, högta­lare, USB-​ingång, HDMI-

Min är mindre än din…


Kompott av initi­ativ

Spårlös bangård 1

Spårlös bangård 2

Spårlös bangård 3


Över­sikt 3

Över­sikt 4