TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

SMJ Kalenderblad 2016

2016-12-04  *  Text: ALu, LGF  *  Foto: LGF  *  Område: SMJ Kalenderblad

Kalen­der­bladen kommer månadsvis även under 2016. (Missade du kalen­der­bladen för 2010, 2011201220132014 eller kalen­der­blad 2015? Ta en titt på bilderna i alla fall. Speci­ellt bilderna från 2010 är några av dom finaste bilderna vi någonsin åstad­kommit från klubben.)

Årets tema: Spår 2, dvs. stationer i längsled

December, malmutlastningen

Malmut­last­ningen

Genom att ge ut kalen­der­bladen månadsvis kan vi ta med måna­dens akti­vi­teter inom SMJ (eller där SMJ deltar på något sätt) till vilka allmän­heten har till­träde. Vill du så kan du ladda ner en motsva­rande pdf-​fil i A4-​format och skriva ut den.

I klubb­lo­kalen finns uppsatt en intern variant av kalen­dern med alla uppgifter från SMJ:s Kalen­da­rium.

Passage av Ersbenning station
Passage av Ersben­ning station
Arbete på Kvarngruvans lastplats
Arbete på Kvarn­gru­vans last­plats
Passage över Bångfors kanal
Passage över Bång­fors kanal
Malmtågsdelning på Farsarvet
Malm­tågs­del­ning på Farsarvet
Förbigång på Ramsbo
Förbi­gång på Ramsbo
Malmtåget passerar Ekensholms station
Malm­tåget passerar Ekens­holms station
I väntan på förbigång Bångfors station
I väntan på förbi­gång Bång­fors station
Middagståget ankommer till Kolaråsen
Middags­tåget ankommer till Kolaråsen
Motorvagnen kommer...
Motor­vagnen kommer…
Växling på Mohällarne station
Växling på Mohäl­larne station
Växling i Mohällarne styckegodshamn
Växling i Mohäl­larne styc­ke­gods­hamn
Malmutlastningen
Malmut­last­ningen
/​/​
PDF-​filer för utskrift Skriv­bords­bak­grun­der
  1. Högerk­licka på länken för önskad skriv­bords­bak­grund.
  2. Välj 'Visa länken i nytt fönster'.
  3. Högerk­licka på den visade bilden.
  4. Får du flera bilder bredvid varandra? 
    1. I Windows så högerk­licka då på skriv­bordet, välj fliken Skriv­bord och välj Posi­tion Centrerad.