TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Uppdateringar från 2017:

SMJ Kalenderblad 2017

Juli, (hemliga) militärtransporter
Nattligt banarbete

Vi envisas, kalen­der­bladen kommer ut även 2017. (Missade du kalen­der­bladen för 2010, 2011201220132014 2015, eller kalen­der­blad 2016? Ta en titt på bilderna i alla fall. Speci­ellt bilderna från 2010 är några av dom finaste bilderna vi någonsin åstad­kommit från klubben.)

Årets tema: Ett dygn i Bergs­lagen

Läs mer… ->

Otto 80 år

thumbnail_IMG_2356

Den 24 maj firade SMJ sin hedersord­fö­rande Otto BvL som passat på att fylla 80 år under senvin­tern. Firandet gick av stapeln i en abon­nerad spår­vagn på Djur­gårds­linjen och omkring 30 stycken SMJ:are deltog under den kombi­ne­rade middagen/​resan. Hyll­ningstal till jubi­laren hölls och gåvor över­läm­nades, bland annat en speci­al­de­signad kaffe­mugg.

Läs mer… ->

Publika visningar

Vi återkommer med visningar i höst. #
biljett

Vi vågar påstå att du har stor behåll­ning av att följa trafik­spelet under en visning, beskåda många fina modeller i rörelse och inte minst titta på anlägg­ningen. Ett annat till­fälle under året är också Hjul­kör­ningen eller att vi anordnar en separat grupp­vis­ning.

Läs mer... ->

Scener från verksamhetsberättelsen 2016

Nya paneler för Mohällarne är nästa steg

Litet snabba bilder på en del som nämns i verk­sam­hets­be­rät­telsen.

Läs mer… ->

Scener från ett årsmöte

Ha, nu fick jag ihop det igen

Vår påpass­liga foto­graf Svenne har varit framme igen…

Läs mer… ->

SMJ-​aktiviteter resten av VT 2017 och sommaren

Infor­ma­tion given under årsmötet 2017
Läs mer… ->

Verksamhetsberättelse 2016

* Presen­teras vid före­ningens årsmöte 2017-​04-​20
* Styrelsen har bestått av ordfö­rande Anders Lundin, kassör Leif Persson, sekre­te­rare Hubert Österlund samt Mats Dahl­ström och Mikael Ekelund. Supple­anter var Otto Berg von Linde och Håkan Löfgren.
* Styrelsen har under året haft 10 proto­koll­förda möten.

Läs mer... ->

Prylboden (försäljning)

Leveransproblem C3- och OKB-vagnar.
header_cat44

Pryl­boden är samlings­punkten för SMJ:s försälj­ning av olika produkter. Tanken är att sälja en del produkter som stödjer klub­bens verk­samhet och hobbyns utvidg­ning.

Artik­larna kan beställas men även köpas i klubb­lo­kalen eller vid andra till­fällen när klubben har försälj­ning, t.ex. hobby­mässor som Hjul­mark­naden.

Läs mer... ->