TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Uppdateringar från 2017:

Publika visningar

SMJ återupptar visningar för allmänheten, 19+28 biljetter kvar#Efter en tids uppe­håll åter­upptar SMJ visningar dit allmän­heten är välkommen. Vi har bytt dag och tid för visning­arna. Vi kommer att expe­ri­men­tera lite i början för att hitta de bästa lösning­arna för våra visningar fram­över. Genom­fö­randet denna gång behöver inte bli exakt lika nästa gång.
biljett

Vi vågar påstå att du har stor behåll­ning av att följa trafik­spelet under en trafik­kväll (eller trafikdag), beskåda många fina modeller i rörelse och inte minst titta på anlägg­ningen. Trafik­spelet inleds ca kl 20.30 och pågår en dryg timme. Ett annat till­fälle under året är också Hjul­kör­ningen eller att vi anordnar en separat grupp­vis­ning.

Läs mer... ->

SMJ Kalenderblad 2017

Mars, morgonrälsbussen i Kolaråsen
Malmen lastas över till fartyg

Vi envisas, kalen­der­bladen kommer ut även 2017. (Missade du kalen­der­bladen för 2010, 2011201220132014 2015, eller kalen­der­blad 2016? Ta en titt på bilderna i alla fall. Speci­ellt bilderna från 2010 är några av dom finaste bilderna vi någonsin åstad­kommit från klubben.)

Årets tema: Ett dygn i Bergs­lagen

Läs mer… ->

Prylboden (försäljning)

Leveransproblem C3- och OKB-vagnar.
header_cat44

Pryl­boden är samlings­punkten för SMJ:s försälj­ning av olika produkter. Tanken är att sälja en del produkter som stödjer klub­bens verk­samhet och hobbyns utvidg­ning.

Artik­larna kan beställas men även köpas i klubb­lo­kalen eller vid andra till­fällen när klubben har försälj­ning, t.ex. hobby­mässor som Hjul­mark­naden.

Läs mer... ->