TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Artiklar i området:

Brobyggnad, modell och verklighet

skrift_brobyggnad

Före­bilder, grunder och modell­byggar­tips. Vilka broar passar för din bana och den tids­pe­riod du efter­liknar? Här får du i alla fall en del av svaren på dessa frågor.

Läs mer... ->

Lödning vid modellbygge

skrift_lodning

Grunder, redskap och arbets­me­todik. Läs bl.a. om motstånds­löd­ning som mer och mer används vid modell­bygge, det är lätt att få värmen dit man vill och ingen annan­stans!

Läs mer... ->