TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

I SMJ:s stadgar står i §2 bl.a. att SMJ "har till syfte att verka för modell­järn­vägs­hobbyn och dess utveck­ling samt för en social och skapande gemen­skap mellan indi­vider med detta intresse." Ett sätt att göra detta är att anordna öppna tävlingar i modell­byg­geri utgå­ende från en eller flera av de vagns­byggsatser vi säljer i Pryl­boden.

Tävling i vagnsbygge (senaste först):

Tävling 2011 C-​kraft

År 2008 och 2009 genom­fördes G-​kraft. Till år 2010 ändrades temat och tävlingen bytte namn till C-​kraft. Då vi vet att det finns många tävlings­byggsatser ute i stugorna som aldrig kom till start kör vi ännu en C-​krafttävling.

Reglerna är desamma som år 2010. Har du en tävlings­märkt byggsats som inte kom till start 2010 kan den vara med i årets tävling. Det går natur­ligtvis bra att skaffa sig ytter­li­gare tävlings­märkta byggsatser och ta med dem till tävlingen för att öka sina chanser att kamma hem ett pris.

Varför en bygg­täv­ling undrar någon? Jo, SMJ önskar slå ett slag för hobbyn och modell­byg­gandet genom att anordna dessa modell­byggar­täv­ling. Syftet är att få fler att börja bygga själva.

Läs mer… ->

Tävling 2010 C-​kraft, resultat

101204_Ala_P1020483

För tredje året i rad arran­ge­rade SMJ en modell­byggar­täv­ling inom klubben. Som vanligt var den öppen för alla. De två första åren var tävlingen baserad på klub­bens byggsats av gods­vagnen stan­dard G. Namnet på tävlingen blev därför G-​kraft. I år bestämde man sig för att istället basera tävlingen på klubben person­vagn C3 som finns i olika utfö­randen. Namnet blev därför en vida­re­ut­veck­ling av det tidi­gare namnet.

Läs mer… ->

Tävling 2010 C-​kraft

c-kraft

SMJ inbjöd 2010 till modellbyggartävling i klassen 2-​axliga personvagnar litt C3

Efter två år med G-​kraft och stan­dard G-​vagnar frågade många efter något nytt och en livlig diskus­sion skedde om vad detta nya skulle kunna vara. Så blev det klart! Utgångs­byggsatsen för år 2010 blev någon av SMJ:s olika byggsatser av C3 person­vagnar. Tävlingen bytte därför också namn till C-​Kraft.

SMJ önskar slå ett slag för hobbyn och modell­byg­gandet genom att anordna dessa modell­byggar­täv­ling. Syftet är att få fler att börja bygga själva.

Läs mer… ->

Tävling 2009 G-​kraft, resultat

Standard G-vagn för kokkärror

Tävlingen G-​kraft avgjordes i SMJ:s lokaler under Hjul­kör­ningen.

Ger det mersmak för eget delta­gande? Se tävlings­reg­lerna för kommande C-​kraft 2010.

Läs mer… ->

G-​kraft 2009 – återigen modellbyggartävling

SMJ inbjuder till modellbyggartävling i klassen standard G

Logga g-kraftFörra årets bygg­täv­ling G-​kraft 2008 (läs mer…) blev tämligen populär. Tävlingen var i första hand tänkt som en liten klubb­täv­ling men det kom även bidrag utifrån varav ett till och med ”stal” tred­je­platsen. Alla som skaf­fade sig tävlings­märkta byggsatser kom dock inte till start. Flera av dem som deltog fick å andra sidan blodad tand. Det har kommit önskemål om en upprep­ning av tävlingen, varför vi har beslutat att genom­föra en G-​krafttävling även i år.

SMJ önskar på detta sätt att slå ett slag för hobbyn och modell­byg­gandet genom att anordna denna modell­byggar­täv­ling. Syftet är att få fler att börja bygga själva.

Tävlingen är även i år i första hand tänkt som klubb­täv­ling men är öppen även för icke SMJ-​medlemmar.

Läs mer… ->

Tävling 2008 G-​kraft, resultat

dsc_0027_alfc

Tävlingen G-​kraft avgjordes i SMJ:s lokaler under Hjul­kör­ningen. Resul­tatet presen­teras dels på den här sidan dels med länkar till den här sidan från några forum.

Ger det mersmak för eget delta­gande? Se tävlings­reg­lerna för G-​kraft 2009.

Läs mer… ->

G-​kraft 2008 – modellbyggartävling

pokaler_mellan

SMJ inbjuder till modellbyggartävling i klass standard G

SMJ firar 70 år som klubb i år och vill på detta sätt slå ett slag för hobbyn och modell­byg­gandet genom att anordna en simpel modell­byggar­täv­ling i klassen stan­dard G-​vagn. Syftet är att få fler att börja bygga själv. Den valda byggsatsen är ett bra val oavsett om man är nybör­jare eller proffs då den är enkel för nybör­jaren att bygga rakt ur lådan men även kan förändras och modi­fieras av den mer vane byggaren.

Tävlingen är i första hand tänkt som klubb­täv­ling men är även öppen för icke SMJ-​medlemmar, därför postas denna inbjudan ut även på olika forum.

Läs mer… ->