TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

SMJ:s 70-​års jubi­leum har bl.a. inne­bu­rit två med­lems­re­sor. Den första, med jubi­le­umsmid­da­gen, skedde i chart­rat tåg till Nora jubi­le­ums­sommar 2008.

Den andra resan gick till Lon­don med mj-​utställning i Vico­ria Palace samt ett besök på Pen­dons fina mj-​anläggningar för att söka mer inspi­ra­tion och idéer, men även för att svinga en öl eller två i glada vän­ners säll­skap.

Resereferat och bilder:

Jubileumsresan – resekåseri

Tåget bordas

En del av SMJ:s firande att vi fyller 70 år var en medlems­resa till Nora med SKÅJ:s tåg. Jubi­le­umsmid­dagen förtärdes på åter­resan i gamla fina restau­rang­vagnar.

Läs mer... ->

Jubileumsresan – bildkavalkad

0524_50d_nk_5161

För medlem­marna anord­nades en jubi­le­ums­resa som gick till områden som passar en Bergs­lags­bana som Ekens­holms­banan. SKÅJ:s abon­ne­rade tåg förde oss till Nora och NBVJ:s fordon tog en del av oss till Pers­hyttan.

Läs mer... ->

Beskrivning

Besök på en av de mer kända MJ-??mässorna i Lon­don­om­rå­det som äger rum den aktu­ella hel­gen. Som bl.a. har en eller flera anlägg­ningar utställda från The Model Rail­way Club (värl­dens äldsta MJ-??klubb belä­gen i cen­trala Lon­don med flera olika anlägg­ningar i olika ska­lor). Besök på Pen­don Museum. Fri dag i London.

Läs mer... ->

Alexandra Palace

london28_034

Mj-​utställning i Vicoria Palace hade mycket att bjuda på.

Läs mer… ->

Pendon Day!

london29a-036_img_3487

Vall­farts­be­rät­telse, en försmak av vad som väntar oss på Pendon Museum.

Powered by Zoomify
Text på dörr­halva
Powered by Zoomify
Ekorre
Powered by Zoomify
Slip­sten

Läs mer… ->

Didcot

london0329b_084_london_042

Ändrade planer, besök på Didcot Railway Centre, som bl.a. visar Great Western Rail­road (GWR).

På väg till Pendon­mu­seet berät­tade Jerker A om ett järn­vägs­mu­seum i Didcot, inte långt från Pendon. Det han berät­tade lät mycket intres­sant och vi gjorde en juste­ring av efter­mid­da­gens schema så att bussen tog oss till Didcot istället för London. 

Läs mer… ->

Hendon

london0330_018_img_3612

Byte av fokus för några av oss. Från tåg till flyg med besök påRAF Museum i Hendon norra London.

Efter museet åter­vände vi till centrala London, åt fish and chips på en pub, hämtade väskorna på hotellet, prome­ne­rade till Picca­dilly Circus och tog tunnel­banan till flyg­platsen. Några mycket trev­liga dagar i England var därmed till ända. Vart ska vi åka nästa gång? Läs mer… ->