TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Den 23 februari 1938 bildade sex herrar en före­ning som skulle verka för modell­järn­vägar i Sverige. Den fick namnet Stock­holms ModellJärnvägs­klubb (SMJ). Månaden därefter bildades en annan mj-​klubb, nämligen Dansk Model Jern­bane Klub (DMJK).

Första anlägg­ningen låg på Hamn­gatan i Stock­holm City men sedan 1969 finns vi på Söder­malm.

Ytterligare information kan du hitta i dessa underområden:
rep10
60-årsjubileet   (6 artiklar) ->
Sveaborg lämnar vi bakom oss...
65-årsjubileet   (7 artiklar) ->
Besök på mj-klubbar och privatbanor i Helsingfors samt jubileumsmiddag på Silja Serenade
london0330_042_img_3620
70-årsjubileet   (6 artiklar) ->
Det trodde ni inte, va?
75-årsjubileet   (3 artiklar) ->

Artiklar om klubbens historia:

Avslutning på Hamngatan

SMJ_Hamngatan08

Det är nu nästan 34 år sedan bifogad artikel i DN beskrev vårt läge då förhand­lingar pågick om klub­bens vara eller icke vara på Hamn­gatan. Jag kunde inte låta bli och titta i gamla bilder och urklipp. Bifogar några bilder från den sista körningen med många gamla medlemmar närva­rande och medlemmar som inte är kvar längre. Trots tidens tand så känns nog några igen fort­fa­rande.

Läs mer... ->

När hände vad?

Klub­bens historia i årtal och viktiga händelser

Läs mer... ->

Spårplanstävlingen

Gamla anläggningen på Hamngatan

En ny anlägg­ning skulle byggas i SMJ:s nya lokal på Rosenlunds­gatan. I GMJS tidningen Skar­vjärnet, nr 1 1970, utlystes en pris­täv­ling att rita SMJ:s nya bana. 

Läs mer... ->