TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Under året deltar SMJ i ett antal olika hobby­mässor och utställ­ningar. Det kan t.ex. vara Tågmark­naden i Strängnäs, Järn­vägs­mu­seidag i Gävle och Hjul­mark­naden i Stock­holm. Vid varje sådant till­fälle presen­terar vi klubben samt har försälj­ning av fler­talet av de produkter vi har i vår Prylbod.

Land­skaps­ma­te­rial och färger säljs normalt enbart i klubb­lo­kalen (före­trä­desvis på trafik­kvällar) samt på de hobby­mässor SMJ deltar i.

2017
röd ram = idag
Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
22      
1 Medlemskör­ning
Bokad visning kl 18.00
2  
3 Mässing­sjuntan - jubi­le­umslördag ℗
4 Pingst­dagen
23
5  
6 Sveriges natio­naldag
7 Mässing­sjuntan
8 Ordi­narie klubb­kväll
9  
10  
11  
24
12  
13  
14 Mässing­sjuntan
15 Ordi­narie klubb­kväll
16  
17 Mässa Banka­laset
18  
25
19 Styrel­se­möte
20  
21 Mässing­sjuntan
22 Ordi­narie klubb­kväll
23 Midsom­ma­rafton
24 Midsom­mar­dagen
25  
26
26 Sommar­pe­riod 26 juni till och med halva augusti 
27  
28 Mässing­sjuntan
29 Ordi­narie klubb­kväll
30  
   
Juni
2017   v 24
17
Lördag
Ansvarig:   Ska beslutas
Plats:   Skövde Modell­säll­skap