TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Under året deltar SMJ i ett antal olika hobby­mässor och utställ­ningar. Det kan t.ex. vara Tågmark­naden i Strängnäs, Järn­vägs­mu­seidag i Gävle och Hjul­mark­naden i Stock­holm. Vid varje sådant till­fälle presen­terar vi klubben samt har försälj­ning av fler­talet av de produkter vi har i vår Prylbod.

Land­skaps­ma­te­rial och färger säljs normalt enbart i klubb­lo­kalen (före­trä­desvis på trafik­kvällar) samt på de hobby­mässor SMJ deltar i.