TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Under året deltar SMJ i ett antal olika hobby­mässor och utställ­ningar. Det kan t.ex. vara Tågmark­naden i Strängnäs, Järn­vägs­mu­seidag i Gävle och Hjul­mark­naden i Stock­holm. Vid varje sådant till­fälle presen­terar vi klubben samt har försälj­ning av fler­talet av de produkter vi har i vår Prylbod.

Land­skaps­ma­te­rial och färger säljs normalt enbart i klubb­lo­kalen (före­trä­desvis på trafik­kvällar) samt på de hobby­mässor SMJ deltar i.

2017
röd ram = idag
Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
35        
1  
2  
3  
36
4  
5  
6  
7 Städ­kväll SMJ 
8  
9 Mässa Musei­dagen Gävle 
10  
37
11  
12  
13 Mässing­sjuntan
14 Ordi­narie klubb­kväll
15  
16  
17  
38
18  
19  
20 Mässing­sjuntan
21 Ordi­narie klubb­kväll
22  
23  
24  
39
25 Styrel­se­möte
26  
27 Mässing­sjuntan
28 Ordi­narie klubb­kväll
29  
30  
 
September
2017   v 36
9
Lördag
Ansvarig:   Anders L
Plats:   Gävle
Detaljer:
Hjälp behövs med trans­port av försälj­nings­grejor till och från Gävle liksom beman­ning vid SMJ:s försälj­nings­bord på mark­naden.
Beman­nings­lista finns i klubb­lo­kalen.