TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Adress

Stock­holms Modell­järn­vägs­klubb (vägbe­skriv­ning) (kontakt­per­soner)
Rosenlunds­ga­tan 54
118 63 STOCKHOLM

Besökstillfällen och tider

  • Publika visningar är då vi främst välkomnar besö­kare.
    OBS – Begrän­sade tider och utrymme så kom i tid eller boka plats.
  • Hjul­kör­ningen i december är ett annat bra till­fälle speci­ellt för familjer. 
  • Grupp­vis­ning kan anordnas för en större grupp, dvs. mer än 10-​15 personer och max 30 personer. 
    Beställ då gärna en egen visning för ditt företag eller orga­ni­sa­tion så undviker ni (och vi) onödig trängsel.

För andra frågor som gäller klubben, något arrange­mang eller dyl. ber vi dig skicka ett e-​brev eller ringa till våra kontakt­per­soner.

Besök oss:

Video med kort beskrivning av anläggningen

Vi kallar den här världen för Saxnora Bergslag

Läs mer... ->

Publika visningar

biljett

Vi vågar påstå att du har stor behåll­ning av att följa trafik­spelet under en visning, beskåda många fina modeller i rörelse och inte minst titta på anlägg­ningen. Ett annat till­fälle under året är också Hjul­kör­ningen eller att vi anordnar en separat grupp­vis­ning.

Läs mer... ->

(H)julkörningen

Hjul­mark­naden brukar äga rum i början av december varje år. SMJ att har numera sin Hjul­kör­ning för allmän­heten en vecka senare. Du kan se litet bilder från Hjul­kör­ningen 2009 i området Måna­dens spår.

Läs mer… ->

Gruppvisning

SMJ ordnar gärna visningar på ej ordi­narie trafik­kvällar för grupper på högst 30 personer. Ni kan vara en intres­se­för­e­ning eller kanske ett företag som kanske gör ett besök som start på en trevlig kväll. 

Läs mer... ->

Vägbeskrivning

SMJ_4-74-pendel-tbana

Vägbe­skriv­ning till klubben.

Läs mer... ->

Besöksregler

Vissa regler för foto­gra­fe­ring finns och likaså en del säker­hets­regler vid besök i klubb­lo­kalen.

Läs mer... ->

Adress och kontaktpersoner

Adress för besök och kontakt­per­soner om ni har något ärende till klubben.

Läs mer... ->

Fråga/​meddelande till webbansvarig

Kontakt webban­svarig i någon fråga eller kommentar.

Läs mer... ->