TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Ett förslag har lagts till att byta ut bangården på Ekens­holm. Denna bangård är en av de äldsta på anlägg­ningen. Det ligger medium­växlar samt en dubbel kors­nings­växel (s.k. engelsman) i tågspåren som, i kombi­na­tion med att de är slitna och börjar få "ålderskrämpor", ger upphov till en hel del stör­ningar i trafiken på SMJ.

Artiklar om ombyggnaden av Ekensholms bangård (senaste först):

Spårplan och ställverksbild

sparledning

Slutlig spår­plan och ställ­verks­bild med förkla­ringar.

Läs mer... ->

Nygamla Ekensholm är under uppbyggnad

20090116-ek01-dsc_2263

Som du säkert har läst på sidorna om Banar­betet Ekens­holms bangård, har planen varit att ersätta bangården på Ekens­holm med en moder­nare konstruk­tion. Men det är ju inte alltid så lätt att dela ett stations­om­råde i bangård och omgiv­ning. I det här fallet byggdes en helt ny "platta" (som delades i två delar för trans­port). Plattan bär upp både bangården och staden (omgiv­ningen).

Läs mer… ->

Stora stöten i Ekensholm

img_9086

Man har ju läst om gruvras när en stor del av ett gruv­sam­hälle försvunnit ned i ett stort hål ("Stora stören"). Ekens­holm ligger ju i ett gruvrikt område. Hela Ekens­holms stad har slukats upp. Kvar är endast ett stort gapande hål. En del bygg­nader har hamnat i hamnen vid Mohäl­larne.

Läs mer… ->

Byggplatta (vänstra halvan)

Monteringsplatta med förklaringar: 1. Strömförsörjningssida 2. digitalbussen 3. spårmatningen 4. strömtransformator 5. tvinnade matningsledningar 6. Växelstyrning med digitalbuss 7. dekodrar 8. tvinnat växelkablage 9. växelmotor 10. spårmatning 11. Signalkabelsida 12. växellägesindikeringar med tvinnade signaltrådar 13. återrapporteringsenhet 14. indikeringsbussen

Vi bygger nytt underlag för hela Ekens­holm i formen av två stora moduler (vänster och höger bangårds­halva). Dessa moduler kommer sedan att monteras fast i land­skapet. Detta bygg­sätt under­lättar speci­ellt allt kopp­lings­ar­bete på under­sidan.

Läs mer… ->

Slutlig spårplan

Ek_slutskiss

Föränd­ringar och förbätt­ringar som sker med den nya spår­planen.

Läs mer... ->

Förberedande planering

Ek_raka_plattform

Hur kan man rita upp en befintlig spår­plan för att få land­ska­pets begräns­ningar?

Läs mer... ->

Ursprunglig (dåvarande) bangård

Ek_bangard

Vad vill vi åstad­komma med ombygg­naden av bangården och vilka begräns­ningar finns det?

Läs mer... ->