TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Ett förslag har lagts till att byta ut bangården på Ekens­holm. Denna bangård är en av de äldsta på anlägg­ningen. Det ligger medium­växlar samt en dubbel kors­nings­växel (s.k. engelsman) i tågspåren som, i kombi­na­tion med att de är slitna och börjar få "ålderskrämpor", ger upphov till en hel del stör­ningar i trafiken på SMJ.

Artiklar om ombyggnaden av Ekensholms bangård (senaste först):

Spårplan och ställverksbild

nodutlosning

Slutlig spår­plan och ställ­verks­bild med förkla­ringar.

Läs mer... ->

Nygamla Ekensholm är under uppbyggnad

20090116-ek06-dsc_2286

Som du säkert har läst på sidorna om Banar­betet Ekens­holms bangård, har planen varit att ersätta bangården på Ekens­holm med en moder­nare konstruk­tion. Men det är ju inte alltid så lätt att dela ett stations­om­råde i bangård och omgiv­ning. I det här fallet byggdes en helt ny "platta" (som delades i två delar för trans­port). Plattan bär upp både bangården och staden (omgiv­ningen).

Läs mer… ->

Stora stöten i Ekensholm

bdscn3934

Man har ju läst om gruvras när en stor del av ett gruv­sam­hälle försvunnit ned i ett stort hål ("Stora stören"). Ekens­holm ligger ju i ett gruvrikt område. Hela Ekens­holms stad har slukats upp. Kvar är endast ett stort gapande hål. En del bygg­nader har hamnat i hamnen vid Mohäl­larne.

Läs mer… ->

Byggplatta (vänstra halvan)

Ek_platta

Vi bygger nytt underlag för hela Ekens­holm i formen av två stora moduler (vänster och höger bangårds­halva). Dessa moduler kommer sedan att monteras fast i land­skapet. Detta bygg­sätt under­lättar speci­ellt allt kopp­lings­ar­bete på under­sidan.

Läs mer… ->

Slutlig spårplan

Ek_slutskiss

Föränd­ringar och förbätt­ringar som sker med den nya spår­planen.

Läs mer... ->

Förberedande planering

Ek_utgangsvaxel

Hur kan man rita upp en befintlig spår­plan för att få land­ska­pets begräns­ningar?

Läs mer... ->

Ursprunglig (dåvarande) bangård

Ek_bangard

Vad vill vi åstad­komma med ombygg­naden av bangården och vilka begräns­ningar finns det?

Läs mer... ->