TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Genom att medlem­marna äger den rullande mate­ri­alen måste den packas upp och ned vid varje trafik­kväll. Redan från början anlades ett spår från verk­staden med det dubbla syftet att fungera som prov­sträcka såväl som utkör­nings­spår till anlägg­ningen. Men med tanke på att det i dagens trafik (20–30 SJ-​tåg) skulle dess­utom upp- och nedpack­nings­tiden bli helt orea­lis­tisk.

Artiklar om Upp- och nerpackningsbangården (senaste först):

SMJ:s första MMM-​moduler

3_1_limning

Moduler för uppack­nings­ban­gården påbörjas.

Läs mer... ->

Bakgrund och princip för upp- och nerpackningsbangård

Uppackningsbangard

Upp- och nedpack­nings­ban­gården löses med en modul med gräns­snitt enligt MMM-​standarden och ansluts till SMJ-​modulanslutning. Bangårds­mo­dulen bör ha modul­gräns­snitt i bägge ändar så att ytter­li­gare MMM-​moduler kan anslutas efter bangården.

Läs mer... ->