TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Tanken med veckans bild är att få en kopp­ling till pågående verk­samhet och visa vad som kan hända nere på klubben en klubb­kväll.

Nu skall ingen ta detta med 'veckans' alltför strikt, det blir vad det blir. Det är till­fället och möjlig­heten som gör när en uppda­te­ring kommer men med ungefär så där nån veckas mellanrum så försöker vi byta ut bilden. (Numera ersätt av det tids­mäs­sigt, när det gäller publi­ce­ring alltså, mer korrekta området "Måna­dens spår".)

Veckorna går (senaste först):

Mellandagsarbete

1_1_Ro_kalhygge

Kalhygge i Ramsbo och reno­verad stations­byggnad börjar ta skepnad i Farsarvet, inget dåligt arbete för mellan­da­garna!

Läs mer... ->

Ett "skumt" bygge

3_2_skum

Land­skaps­för­bätt­ringar runt Kvarn­gruvan när för nya spåret till uppack­nings­ban­gården.

Läs mer... ->

Dvärgsignaler på Farsarvet

1_1_dvargsignal

Funge­rande dvärg­sig­naler är ett problem att bygga. Namnet säger allt, dom är små…

Läs mer... ->

Växeln till anslutningsspåret

2_2_vaxelmotor

Huvud­spåret får en ny växel mot anslut­nings­spåret för MMM-​moduler.

Läs mer... ->

Smalspårsbesök på Ekensholm

1_2_smalsparet

Skakig färd på Ekens­holm.

Läs mer... ->

Spåranslutning till MMM-​modul förbereds

1_1_fritt_spar

Någon­stans måste spåret ansluta till den befint­liga banan.

Läs mer... ->

SMJ på Gävle hobbymarknad

1_2_Gavle_affischer

Som vanligt hade SMJ ett försälj­nings­stånd under Gävle museidag.

Läs mer... ->

SMJ:s första MMM-​moduler

3_2_interface

Moduler för uppack­nings­ban­gården påbörjas.

Läs mer... ->

Kaffedags i Café Bakfickan

3_1_skratt

Både funde­ringar och skratt.

Läs mer... ->

Bygget fortskrider

1s2_2_mater

Bygget av Ålbros­lingan fort­skrider.

Läs mer... ->

Modulanslutning

2s2_2_hornan

Kurvan börjar visa sig och anslut­ning mot MMM-​moduler.

Läs mer... ->

Herre i hatt

1_1_hatt

Rörelse i land­skapet…

Läs mer... ->

Försäljning av färger

3_1_WNJ_farger2

Färger från SMJ

Läs mer... ->

Närkontakt av 29:e graden

3_3_Flyghalva

29 som i…?

Läs mer... ->

Pratkväll

Installning

Det är inte alltid det blir något byggt.

Läs mer... ->

Veckans bild 2002–2006

Dessa före­gångare till Måna­dens spår åter­finns i gammalt format.

Tidi­gare Veckans bilder

2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002