TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Datum och akti­vi­teter för medlemmar inom SMJ, akti­vi­teter som SMJ deltager i eller externa akti­vi­teter.

För nerladd­ning av:

2017
röd ram = idag
Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
22      
1  
2  
3  
4 Pingst­dagen
23
5  
6 Sveriges natio­naldag
7  
8  
9  
10  
11  
24
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
25
19  
20  
21  
22  
23 Midsom­ma­rafton
24 Midsom­mar­dagen
25  
26
26 Sommar­pe­riod 26 juni till och med halva augusti 
27  
28  
29  
30  
   
Juni–Aug.
2017   v 26–32
26–13
Måndag–Söndag
Sommar­pe­riod 26 juni till och med halva augusti 
Ansvarig:   Styrelsen
Detaljer:
Under sommaren kommer det att pågå olika former av under­hålls­ar­beten på anlägg­ningen. Det betyder att det kan bli inskränk­ningar i körmöj­lig­he­terna under kortare eller längre peri­oder. Arbets­upp­gifter saknas dock inte så medlemmar är välkomna till lokalen
röd ram = idag
Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
44    
1  
2  
3  
4 Alla helgons dag
5  
45
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12 Fars dag
46
13  
14  
15 Visning Soya­ve­te­ra­nerna
16  
17  
18  
19  
47
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
48
27  
28  
29  
30  
     
November
2017   v 46
15
Onsdag
Visning Soya­ve­te­ra­nerna
Ansvarig:   Ska beslutas
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
kl 13.00
Kontakt­person: Bo.Bjorklund@soyagroup.com