TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Datum och akti­vi­teter för medlemmar inom SMJ, akti­vi­teter som SMJ deltager i eller externa akti­vi­teter.

För nerladd­ning av:

2017
röd ram = idag
Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
05    
1  
2  
3  
4  
5  
06
6  
7  
8  
9 Ordi­narie klubb­kväll med städ­ning
10  
11  
12  
07
13  
14 Träd­till­verk­nings­kurs
Alla hjär­tans dag
15 Mässing­sjuntan
16 Ordi­narie klubb­kväll
17  
18 Smal­spårs­främ­jandet - möte i SMJs lokal ℗
19  
08
20 Styrel­se­möte
21 Träd­till­verk­nings­kurs
22 Mässing­sjuntan
23 Ordi­narie klubb­kväll
24  
25  
26  
09
27 Träd­till­verk­nings­kurs
28 Tisdags­tra­fik­gruppen
         
Februari
2017   v 6
9
Torsdag
Ordi­narie klubb­kväll med städ­ning
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Ordi­narie klubb­kväll där vi även städar loka­lerna (sopning, våttork­ning, torka av ytor och fönster/​plexiglas).
Februari
2017   v 7
14
Tisdag
Träd­till­verk­nings­kurs
Ansvarig:   Torbjörn O
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Kvällstid.
För medlemmar i MMM och medlemmar i SMJ.
OBS - anmälan måste göras till Torbjörn: torbjorn@onegard.net
Februari
2017   v 7
15
Onsdag
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Stefan O
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
På Svenskt MJ Forum /​ Bygg­forum finns en tråd om Mässing­sjuntan där aktuell infor­ma­tion finns.
Februari
2017   v 7
16
Torsdag
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Ordi­narie klubb­kväll
Februari
2017   v 7
18
Lördag
PRELIMINÄR
Smal­spårs­främ­jandet - möte i SMJs lokal 
Ansvarig:   Mats D
Plats:   SMJ lokal
Detaljer:
Vinter­möte för Smal­spårs­främ­jandet som lånar SMJs lokal. För detaljer; se Smal­spårs­främ­jan­dets hemsida o/​e tidningen Smal­spå­rigt. (Prel. kl 11-​15)
Februari
2017   v 8
20
Måndag
Styrel­se­möte
Ansvarig:   Mats D
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Pågår ca 19.00 - 22.00
Februari
2017   v 8
21
Tisdag
Träd­till­verk­nings­kurs
Ansvarig:   Torbjörn O
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Kvällstid.
För medlemmar i MMM och medlemmar i SMJ.
OBS - anmälan måste göras till Torbjörn: torbjorn@onegard.net
Februari
2017   v 8
22
Onsdag
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Stefan O
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
På Svenskt MJ Forum /​ Bygg­forum finns en tråd om Mässing­sjuntan där aktuell infor­ma­tion finns.
Februari
2017   v 8
23
Torsdag
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Ordi­narie klubb­kväll
Februari
2017   v 9
27
Måndag
Träd­till­verk­nings­kurs
Ansvarig:   Torbjörn O
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Kvällstid.
För medlemmar i MMM och medlemmar i SMJ.
OBS - anmälan måste göras till Torbjörn: torbjorn@onegard.net
Februari
2017   v 9
28
Tisdag
Tisdags­tra­fik­gruppen
Ansvarig:   Bosse M, Håkan L, Hubert Ö
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Endast för medlemmar. Fokus på växling.
röd ram = idag
Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
09    
1 Mässing­sjuntan
2 Medlems­trafik
3  
4 MMM Smal­spårsmo­duler, intern modul­träff
5  
10
6  
7  
8 Mässing­sjuntan
9 Ordi­narie klubb­kväll
10  
11 SMJs klubb­träff
12  
11
13 Vädrings­kurs
14  
15 Mässing­sjuntan
16 Ordi­narie klubb­kväll
17  
18  
19  
12
20 Styrel­se­möte
21 Vädrings­kurs
22 Mässing­sjuntan
23 Ordi­narie klubb­kväll med städ­ning
24  
25  
26 Publika visningar (2st) ℗
(sommartid börjar)
13
27  
28  
29 Mässing­sjuntan
30 Ordi­narie klubb­kväll
31  
   
Mars
2017   v 9
1
Onsdag
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Stefan O
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
På Svenskt MJ Forum /​ Bygg­forum finns en tråd om Mässing­sjuntan där aktuell infor­ma­tion finns.
Mars
2017   v 9
2
Torsdag
Medlems­trafik
Ansvarig:   Hubert/​Håkan/​Mats
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Medlems­trafik enligt vald tidta­bell.
Mars
2017   v 9
4
Lördag
MMM Smal­spårsmo­duler, intern modul­träff
Plats:   Klubb­lo­kalen
Mars
2017   v 10
8
Onsdag
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Stefan O
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
På Svenskt MJ Forum /​ Bygg­forum finns en tråd om Mässing­sjuntan där aktuell infor­ma­tion finns.
Mars
2017   v 10
9
Torsdag
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Ordi­narie klubb­kväll
Mars
2017   v 10
11
Lördag
SMJs klubb­träff
Ansvarig:   Anders L
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
SMJs årliga MJ-​klubbträff. Inbjudan skickas ut av SMJ. Prel tid 13-​17
Mars
2017   v 11
13
Måndag
Vädrings­kurs
Ansvarig:   Torbjörn O
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Vädrings­kurs kvällstid.
För medlemmar i MMM och medlemmar i SMJ.
OBS - anmälan måste göras till Torbjörn O; torbjorn@onegard.net
Mars
2017   v 11
15
Onsdag
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Stefan O
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
På Svenskt MJ Forum /​ Bygg­forum finns en tråd om Mässing­sjuntan där aktuell infor­ma­tion finns.
Mars
2017   v 11
16
Torsdag
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
För SMJ:s medlemmar
Mars
2017   v 12
20
Måndag
Styrel­se­möte
Ansvarig:   Leif P
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Möte ca 19.00 - 22.00
Mars
2017   v 12
21
Tisdag
Vädrings­kurs
Ansvarig:   Torbjörn O
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Vädrings­kurs kvällstid.
För medlemmar i MMM och medlemmar i SMJ.
OBS - anmälan måste göras till Torbjörn O; torbjorn@onegard.net
Mars
2017   v 12
22
Onsdag
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Stefan O
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
På Svenskt MJ Forum /​ Bygg­forum finns en tråd om Mässing­sjuntan där aktuell infor­ma­tion finns.
Mars
2017   v 12
23
Torsdag
Ordi­narie klubb­kväll med städ­ning
Ansvarig:   Ska beslutas
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Städ­ning inför helgens visning.
Even­tuell träning inför helgen.
Mars
2017   v 12
26
Söndag
PRELIMINÄR
Publika visningar (2st)
Ansvarig:   Hubert/​Anders L
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Troligen två publika visningar om vardera ca 45 min på efter­mid­dagen den 26 mars. Hur man som besö­kare bokar plats på visning kommer att presen­teras på hemsidan närmare evene­manget.
Mars
2017   v 13
29
Onsdag
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Stefan O
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
På Svenskt MJ Forum /​ Bygg­forum finns en tråd om Mässing­sjuntan där aktuell infor­ma­tion finns.
Mars
2017   v 13
30
Torsdag
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Ordi­narie klubb­kväll
röd ram = idag
Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
13          
1 Första maj
2  
14
3  
4 Tisdags­tra­fik­gruppen
5  
6  
7  
8  
9  
15
10  
11  
12  
13 Skär­torsdag
14 Lång­fredag
15 Påskafton
16 Påsk­dagen
16
17 Annandag påsk
18  
19  
20 SMJ Årsmöte
21  
22  
23  
17
24  
25  
26  
27  
28  
29 MJ-​mässa i Göte­borg ℗
30 MJ-​mässa i Göte­borg ℗
Valborgs­mäs­so­afton
April
2017   v 14
4
Tisdag
Tisdags­tra­fik­gruppen
Ansvarig:   Bosse M, Håkan L, Hubert Ö
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Endast för medlemmar.
April
2017   v 16
20
Torsdag
SMJ Årsmöte
Ansvarig:   Styrelsen
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Kl 20.00 och framåt. Agenda:
 * Årsmö­tes­för­hand­lingar
 * Evt. motioner
 * Evt. Infor­ma­tion från styrelsen
 * Fika
Medlems­av­giften skall vara betald för röst­rätt.
April
2017   v 17
29–30
Lördag–Söndag
PRELIMINÄR
MJ-​mässa i Göte­borg
Ansvarig:   Anders L
Plats:   Göte­borg
Detaljer:
Even­tu­ellt deltar SMJ på MJ-​mässa i Göte­borg 29 + 30 april. Försälj­nings­per­sonal behövs!
röd ram = idag
Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
44    
1  
2  
3  
4 Alla helgons dag
5  
45
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12 Fars dag
46
13  
14  
15 Visning Soya­ve­te­ra­nerna
16  
17  
18  
19  
47
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
48
27  
28  
29  
30  
     
November
2017   v 46
15
Onsdag
Visning Soya­ve­te­ra­nerna
Ansvarig:   Ska beslutas
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
kl 13.00
Kontakt­person: Bo.Bjorklund@soyagroup.com