TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Vad händer inom klubben med inom DCC-​utbyggnad? Här kan du t.ex. läsa om hur de digi­tala styr­sy­ste­mets spår­plans­bilder ser ut.

Artiklar inom området:

Allmänt om den digitala utbyggnaden

Man kan göra ombygg­naden, eller för den skull nybygg­na­tion, enbart delvis digital. I vissa lägen är det kanske lättare, billi­gare eller bekvä­mare att låta bara visst vara digi­talt styrt. Det finns exempel på att bara använda digital styr­ning av växlar för att nedbringa antalet ledningar för en delbar anlägg­ning.

Läs mer… ->

Digitalmatningen

avsakringar

Var skall man placera utrust­ningen? Hur planerar man anslut­ningen av spåren? Hur avsäkrar man ett avsnitt? Behövs polvänd­ning i den digi­tala världen?

Läs mer... ->

Installerade digitalenheter

Digital enheter finns av många de slag. Här kan du läsa en samman­ställ­ning om vilka vi hitin­tills (arti­kelns datum) har använt i vår DCC-​utbyggnad på klubben. Natur­ligtvis så ändras denna infor­ma­tion vart­efter utbygg­naden fort­sätter.

Läs mer… ->

Monterade lokdekodrar

Vilka fabrik och vilka typer används som lokde­kodrar hos SMJ:s medlemmar? Här finns en liten samman­ställ­ning som visar dom regi­stre­rade dekod­rarna (sker oftast i samband med att inställ­ningar sparas i klub­bens program­me­rings­dator).

Läs mer… ->

Styrsystemet

relarum_Erb

Digi­tala spår­bilder med förkla­ringar.

Läs mer... ->