TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

De som nu börjar med en ny bana har inga "lik i lasten" och därmed utomor­dent­liga möjlig­heter att göra rätt från början och spara en stor mängd arbete vid digi­ta­li­se­ring.
Klub­ban­lägg­ningar är ofta mycket större än hemma­dito och ställer därför lite större (annorlunda) krav på digi­ta­li­se­ringen. Så påverkas till exempel i allmänhet enbart ett lok vid en kort­slut­ning på en likströms­driven analog bana, p.g.a. sektions­in­kopp­lingar. I det digi­tala fallet påverkas alla lok om man inte delar matningen i flera avsnitt. Risken för stör­ningar är också mycket större på en större anlägg­ning.
Här följer några tips när det gäller kopp­ling av själva banan.
M.v.h.
Otto Berg von Linde
Eiö vid SMJ

Artiklar om digitalmatning:

Digitalmatningen

avsakringar

Var skall man placera utrust­ningen? Hur planerar man anslut­ningen av spåren? Hur avsäkrar man ett avsnitt? Behövs polvänd­ning i den digi­tala världen?

Läs mer... ->

Införande av digitalmatning

Kan eller bör man ha någon analog drift kvar? Måste man verk­ligen dela in banan in matnings­av­snitt? Dessa frågor titta vi litet djupare på i denna artikel.

Läs mer... ->