TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Artiklar i området:

Att bygga en lång hamnkaj

Färdiga avgjutningar

I Mohäl­larne hamn finns det två långa kajer som behöver någon form av front mot vattnet. Vi har dels styc­ke­gods­hamnen och dels malm­hamnen.
Styc­ke­gods­hamnen har redan en äldre kajs­ko­ning längst in gjord i trävirke. Därefter finnes en bit i huggen natursten. Resten - vilket är den långa biten saknade kajkant och kajs­ko­ning. Längden är lite drygt 180 cm. Det enklaste var att man antog ifrån att det 1955 var en betongkaj. Moderna utform­ningar med stålspont var ovan­liga då.

Läs mer... ->

Bangården runt hörnet…

img_7720

Uppack­nings­ban­gården närmar sig nu när hörn­mo­dulen börjar ta form och få sin slut­liga utform­ning, men det finns fort­fa­rande en del att tänka på…

Läs mer... ->

Nygamla Ekensholm är under uppbyggnad

20090116-ek12-dsc_2290

Som du säkert har läst på sidorna om Banar­betet Ekens­holms bangård, har planen varit att ersätta bangården på Ekens­holm med en moder­nare konstruk­tion. Men det är ju inte alltid så lätt att dela ett stations­om­råde i bangård och omgiv­ning. I det här fallet byggdes en helt ny "platta" (som delades i två delar för trans­port). Plattan bär upp både bangården och staden (omgiv­ningen).

Läs mer… ->

SMJ har öppnat ett fönster mot världen

091119_pano_dsc_0047

Uppsätt­ning av fond­mål­ning.

Läs mer… ->

Stora stöten i Ekensholm

bdscn3940

Man har ju läst om gruvras när en stor del av ett gruv­sam­hälle försvunnit ned i ett stort hål ("Stora stören"). Ekens­holm ligger ju i ett gruvrikt område. Hela Ekens­holms stad har slukats upp. Kvar är endast ett stort gapande hål. En del bygg­nader har hamnat i hamnen vid Mohäl­larne.

Läs mer… ->