TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Artiklar i området:

SMJ:s digitala grundkurs för medlemmar

Lär dig mer om:

  • SMJ:s bana
  • SMJ:s digi­tal­system
  • hur du kör på SJ-​delen av banan med SMJ:s dator
  • hur du program­merar dina lok
  • hur du kalibrerar dina lok för körning med SMJ:s dator

Detta och mycket annat lär du dig på SMJ:s digi­tala grund­kurs.

Läs mer… ->