TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

"§ 2
SMJ är en ideell, allmän­nyttig före­ning. Den har till syfte att verka för modell­järn­vägs­hobbyn och dess utveck­ling samt för en social och skapande gemen­skap mellan indi­vider med detta intresse."

Ett sätt att göra detta är att:

  • Arran­gera grupp­resor för SMJ:s medlemmar till själv­kost­nads­pris.
  • Resornas längd efter behov, men normalt 1/​2 till maxi­malt 3 dagar.
  • En resa behöver inte enbart vara en tågresa i tid och rum. Tänk bara på det trev­liga arra­ge­manget Janne O drog igång med "Stinsen brinner!" spelade av Galen­ska­parna och After Shave som avslu­tades med en trevlig middag i Orien­t­ex­pres­sens restau­rang­vagn på Centralen!
  • Det är vi själva som gör resorna till vad de blir!
Ytterligare information kan du hitta i dessa underområden:
Malmo16n
2000-09: MMJK – Öresundsbron   (2 artiklar) ->
MMJK Jubileum – Öresundsbron
Större byggnader ger perspektiv på tillvaron
2003-09: SMJ 65 år   (7 artiklar) ->
SMJ:s 65-års jubileumsresa och dito middag förlades i Helsingfors och på Finlandsbåt.
Rundvandringen är avslutad
2004-11: Kåkar och lok i Bergslagen   (3 artiklar) ->
Bergslagsresa för medlemmar till Ängelsberg och SKÅJ
0524_80n_alu_risk
2008-05: SMJ 70 år   (1 artikel) ->
Jubileumsresan till Nora med jubileumsmiddag i restaurangvagnen på återresan
london0329b_054_img_3578
2009-03: Englandsresa   (4 artiklar) ->
Medlemsresa till England som ingick i SMJ:s 70-årsfirande
bg618_AB_100919_Dagarn-alla-hann-undan
2010-09: Bergslagsresa   (4 artiklar) ->
Inspirationsresa till miljöer viktiga för SMJ:s järnvägsmodell
120_110903_alu_gunnar-fotar-nora
082_20130825_SEN_2073_En skonhet av teak
Gruvliga villkor detta!