TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Dom mest aktu­ella uppda­te­ring­arna ser du på start­si­dans uppda­te­rings­punkter! Denna sida är tänkt som en fördjup­ning och över­sikt av gjorda uppda­te­ringar.

Var finns sidan om..?

  • använd sökfun­tionen (längst ner i väns­ter­spalten)
  • eller titta på Arti­kel­listan

Senaste uppdateringarna:

Publika visningar

(2017-03-24), SMJ återupptar visningar för allmänheten, 19+28 biljetter kvar#Efter en tids uppe­håll åter­upptar SMJ visningar dit allmän­heten är välkommen. Vi har bytt dag och tid för visning­arna. Vi kommer att expe­ri­men­tera lite i början för att hitta de bästa lösning­arna för våra visningar fram­över. Genom­fö­randet denna gång behöver inte bli exakt lika nästa gång.

SMJ Kalenderblad 2017

(2017-03-01), Mars, morgonrälsbussen i Kolaråsen

Prylboden (försäljning)

(2017-02-18), Leveransproblem C3- och OKB-vagnar.

SMJ Kalenderblad 2016

(2016-12-04), December, malmutlastningen

En av vår äldsta medlemmar har avlidit

(2016-11-30)

Byggsats ånglok M3/​E6, skala H0

(2016-11-24), Ny byggsats

SJ Personvagnar med träkorg modell 1891–1908

(2016-11-23), NY BOK I SERIEN OM SJ PERSONVAGNAR

En av vår medlemmar har avlidit

(2016-11-03)

Färgpulver till bergsskärning

(2016-10-20)

Skärningens bergssprängning framträder mer och mer

(2016-10-06)

Skärningen i "gräddtårtan"

(2016-10-02)

"Gräddtårtan" börjar formas

(2016-09-24)

Beställning från Prylboden

(2016-09-23)

Order and payment

(2016-09-23)

Bestellung und Zahlung

(2016-09-23)

"Gräddtårtan"

(2016-09-13)

Ny kurva efter Ramsbo-​tunneln

(2016-07-23)

Utökad himmelsmålning

(2016-07-14)

Verksamhetsberättelse 2015

(2016-05-30)

Folke W har hastigt avlidit

(2016-03-12)