TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

En notis i en tiding (i det här fallet SBA eller nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa) har inte så mycket rum för bilder. Som en av de första tidning­arna i landet kom SBA på att samla bild­ma­te­ri­alet till en notis i en extra bild­bi­laga. Denna medlades tidningen men eftersom den inte var hophäftad med den samma så kunde den ibland komma på avvägar vilket förgrym­made en del läsare. Har är bild­bi­la­gorna samlade för en titt i lugn och ro.

Bildbilagor till tidningsnotiser:

Bildbilaga till Jaktplanen

Hemvärnet i aktion

Bild­bi­laga till SBA-​notisen "Hemvär­nets nya jakt­plan i Ekens­holm".

Läs mer... ->

Läs notisen... ->

Bildbilaga till Spår från förr…

b046 080501_1720_mhh2

En grupp männi­skor med kameror framme har synts röra sig fram och till­baka i bygden. Enligt TC (Trafik­chef) Lundin har dom ibland ställt till det rent säker­hets­mäs­sigt för järn­vägen eftersom dom har varit väl så närgångna i sin flit.

Läs mer... ->

Läs notisen... ->