TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Precis som områ­dets namn antyder så är det här intern infor­ma­tion för medlemmar. Är det något som intres­serar dig, t.ex. någon kurs eller akti­vitet, så är du välkommen som medlem i klubben.

Ytterligare information kan du hitta i dessa underområden:
 
Banarbeten ->
Ombyggnader av större slag på banan
 
Kalendarium ->
Datum för aktiviteter inom SMJ, aktiviteter som SMJ deltager i eller externa aktiviteter.
 
Medlemskurser   (1 artikel) ->
Av och till anordnas medlemskurser
 
Medlemsresor ->
Av och till anordnas medlemsresor i klubbens regi (till självkostnadspris)
 
Styrelsen informerar   (1 artikel) ->
Brefvet från Gustaff
Verksamhetsberättelser   (17 artiklar) ->
En beskrivning i lättare kåseriform om vad som hänt under året
wordpress_artiklar
WordPress som CMS   (2 artiklar) ->
Hur man arbetar med SMJ tema i WordPress
Nu trollbinder jag er
Årsmöten   (5 artiklar) ->
Bilder från olika årsmöten i SMJ

Artiklar för medlemsinformation (senaste först):

Lok- och vagnbehov

Lok och vagnar är till största antalet medlem­marnas egna fordon. Till varje körkväll kommer ett antal medlemmar ner och det är ibland svårt att fylla lok- och vagns­be­hovet i den tidta­bell som är tänkt för just den trafik­kvällen.

Läs mer… ->