TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Pryl­boden är samlings­punkten för SMJ:s försälj­ning av olika produkter. Tanken är att sälja en del produkter som stödjer klub­bens verk­samhet och hobbyns utvidg­ning.

Artik­larna kan beställas men även köpas i klubb­lo­kalen eller vid andra till­fällen när klubben har försälj­ning, t.ex. hobby­mässor som Hjul­mark­naden.

För närva­rande kan vi inte leve­rera C3- och OKB-​byggsatser
då vi saknar delar till byggsat­serna.
Delarna är beställda men har ännu inte leve­re­rats till SMJ.
(Vi kan leve­rera CC2-​byggsatser.)

Lok och lokbyggsatser från Ekensholms Lokverkstad

Vagnsbyggsatser från Ekensholms Vagnverkstad

Bilbyggsatser från Ekensholms Vagnverkstad

Färger från Mohällarne Järn- och Färghandel

Landskapsmaterial från Bångfors Trädgårdsanläggare

Böcker, vykort, dvd och skrifter från SBA Förlag

Frågor till Prylboden

Ytterligare information kan du hitta i dessa underområden:
 
Beställning / Order / Bestellung   (3 artiklar) ->
Beställning av klubbens produkter
Saab_6
Bilbyggsatser   (2 artiklar) ->
Ekensholms lok- och vagnverkstad
nya_SJ-farger
Bolags- och vädringsfärger   (2 artiklar) ->
 
utan_Flexibark
Landskapsmaterial   (8 artiklar) ->
Bångfors Trädgårdsanläggare
sid-32_33
Lokbyggsatser   (5 artiklar) ->
Ekensholms lok- och vagnverkstad
 
Mässor ->
Information om klubben samt försäljning av klubbens produkter
dsc_0034_polanik1a
Vagnbyggsatser   (13 artiklar) ->
Ekensholms lok- och vagnverkstad