TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Avstånden mellan stationer på en modell­järnväg är av natur­liga skäl aldrig skal­en­liga. I verk­lig­heten är avståndet mellan två stationer sällan mindre än 10 km, vilket skulle motsvara 111 meter i skala H0 (1:87).

Vi har skalat om vår klocka så att den går 12 gånger fortare än i verk­lig­heten. En "linje­kilo­meter" blir därmed knappt en meter och tågen får därmed, med bibe­hållen skal­has­tighet, en realis­tisk körtid mellan statio­nerna.


Klart ut från Ekens­holm på linjen mot Ramsbo

Infor­ma­tion om när vi bedriver trafik på banan, järn­vä­gens fiktiva historia samt dess trafik­om­råde. Undrar du över några trafik­termer kanske listan med begrepps­för­kla­ringar kan ge svar. Ett förenklat Tjänst­gö­rings­reg­le­mente (TjR) kan kanske vara din inkörsport till trafik­spelet? Eller varför inte ta en titt på trafik­kursen och försöka lösa korsordet (svaren finns i trafik­kursen och i bild­gal­le­riet).

---

/​/​
Ytterligare information kan du hitta i dessa underområden:
Tdt84_graf
Trafikkurs   (7 artiklar) ->
Vad man egentligen borde lära sig för att få deltaga i trafikspelet...
Persontrafik
Trainspotting   (6 artiklar) ->
Vilka lok och loktyper kan komma rullande på banan?
biljett
Visning av Ekensholmsbanan   (4 artiklar) ->
Publika visningar, Hjulkörningen och gruppvisningar

Artiklar inom området Trafik:

Enkelspåret Valnäs–Farsarvet

SJ-enkelspar

Detta är den enda del av SJ som är enkel­spårig. Det är intres­sant att se tågen vid Farsarvet stå och vänta på spets­möte, auto­ma­tiskt köra ut och in på enkel­spårs­sträckan på ett till synes slump­mäs­sigt sätt.

Läs mer… ->

För JM i tiden

– Vad f-​n är JM???
– Juni­or­mäs­ter­skap?
– Jo, kanske, men bättre upp! Vänd på ordnings­följen!
– MJ?
– Nu kanske det går upp ett "Lilje­hol­mens dropp­fria".

Läs mer... ->

Trafikområdet

karta_kolorerad

Ekens­holms­banan är i våra ögon en enskild järnväg i mitten av 1950-​talet som är dragen genom den mellan­svenska Bergs­lagen. Utmed bansträck­ningen åter­finns miljöer från Väst­man­land, Gäst­rikland såväl som från Uppland.

Läs mer... ->