TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Här brukar vi ägna oss åt en stunds samvaro över en kopp kaffe. Du kan också bläddra i något från klub­bens bibli­otek, rent allmänt få tips (t.ex. intres­santa länkar) eller köra en spelom­gång på klub­bens Times­aver. Bilder är ju ett annat kärt ämne som gärna kommer upp och nu kan vi presen­tera bakgrunds­bilder att lägga på ditt (elektro­niska) skriv­bord!

Ytterligare information kan du hitta i dessa underområden:
 
Fotografering   (2 artiklar) ->
Tips och tricks vid fotografering, bildbehandling etc.
 
Länkar ->
Mj-relaterade länkar
080904_lgf_01
Månadens spår   (59 artiklar) ->
Spår av olika slag i SMJ:s verksamhet
Akvarellsalongen med de tre ”räddade” Zorn-akvarellerna: Vårt dagliga bröd, Sommarnymf och Sommarnöje.
Saxnora Bergslags Allehanda   (10 artiklar) ->
Ett o(pålit)politiskt organ för Ekensholms stad och bygd
Kvarngruvan, malmtåg växlas
SMJ Kalenderblad   (7 artiklar) ->
En årskalender som ges ut ett månadsblad i taget.

Artiklar för läsning i Café Bakfickan:

Bakfickans bakgrundsbilder

alternerande text

Förslag till bakgrunds­bilder att använda på din bild­skärm

Läs mer... ->

Hans Helmstein in memoriam

SMJ:s Heders­medlem och store välgö­rare Hans Helm­s­tein har stigit på det sista tåget. Han avled natten mot den 22/​3 efter en längre tids sjukdom. Trots sin svåra sjukdom arbe­tade han in i det sista oför­trutet med manus till sin fjärde bok i serien om svenska person­vagnar. Tyvärr fick han heller inte uppleva den tryckta upplagan av sin tredje bok som kom ut våren 2010.

SMJ och Svante Runberger sörjer vår gode vän

Timesavern

Sx_vaxling

I stads­ho­tel­lets café Bakfickan, dvs. vår kaffe­hörna, stod tidi­gare en times­aver, som en gång var ett av café­borden.

Läs mer… ->