TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan


Före­ningar av alla slag brukar för eller senare ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa" och, som så många andra medlems­tid­ningar, har den dött ut. Men en del notiser från bygden tänkte vi ändå publi­cera ur den (och nya notiser som mord­histo­rien får gå in under samma namn).
Ytterligare information kan du hitta i dessa underområden:
b21 080423_leb_1541_duvhok
SBA bildbilagor   (2 artiklar) ->
Bildbilagor till vissa notiser i nya Saxnora Bergslags Allehanda

Ur tidningsarkivet och litet nytt:

Bilolycka i Kolaråsen

Det blir rapport på det här...

Bilo­lycka med personskador vid järn­vägsö­ver­gången ute i skogen ner mot Mohäl­larne. Polis och ambu­lans har kallats till platsen.

Läs mer... ->

Det nygamla stationshuset i Kolaråsen

110814_lgf_kln_stationen

Vad hände i Kolaråsen 1939 och hänger det ihop med den ovan­liga spår­num­re­ringen på Kolaråsen?

Läs mer... ->

EXTRA!
Misstänkt taximord
i skogarna mot Ramsbo

051112_lgf_2161_yxan

På den förträff­liga restau­ra­tionen Ekens­holms Stad­ho­tells Bakficka kom en man in och förtäljde att han hittat vad som måste betecknas som en yxmördad (i alla fall hade han funnit en blodig yxa i närheten) man i skogarna mot Ramsbo.

Läs mer... ->

Fotbollsfest i Valnäs

990912_lgf_fa_laget

Sist­lidna helg var det stor fotbolls­fest i Valnäs. Det var vårt eget stjärnlag Möggle AIK som skulle kvala till Div II mot de fruk­tade Valnäs IP.

Läs mer... ->

Hemvärnets nya jaktplan i Ekensholm

hemvarnet-pa-jakt2

Ett flertal iakt­ta­gelser av djur i naturen har gjorts runt Ekens­holm, Bång­fors och Mohäl­larne.

Läs mer... ->

Riksmordkommissionen
från Stockholm nu på plats

Riksmordkommissionen har anlänt

Under gårdags­kvällen anlände riks­mord­kom­mi­sionen från Stock­holm och som vi ser så inleddes direkt under­sök­ning­arna av mord­platsen.

Läs mer... ->

Spår från förr…

slussport

Under den gångna helgen har det nybil­dade Säll­skapet för Järn­vägs­Hi­storia, SJH, i Ekens­holm arran­gerat en längre utfärd för att bese och doku­men­tera de rester av de verk­liga urspåren, innan tidens tand tar sista tuggan av dem.

Läs mer... ->

Taklagsöl på Farsarvet

fa_taklagskransen

Vår lokal­re­porter, Syllvia Ångström, har i veckan gjort ett besök vid Farsar­vets stationshus, som under en längre tid varit ”stängt” för reno­ve­ring och i vissa avse­enden till och med total ombyggnad.

Läs mer... ->

Vad händer i Farsarvet?

Stora väntsalen

Nya SBA:s flygande reporter Syllvia Ångström har under semester­vilan passat på att i smyg besöka det pågående bygget av Farsar­vets station. Bygg­naden var helt över­given, varför vi fritt kunde ströva omkring där, och vi började med att kika in genom fönstren för att bilda oss en uppfatt­ning om läget på insidan. Av det vi såg före­faller det kons­tigt nog som om stationen används provi­so­riskt trots att så mycket åter­står att göra.

Läs mer... ->

Övervåningen på Farsarvets stationshus

Och här har vi lägenhetens Hjärta – i vart fall om man skulle fråga Stins.

Farsar­vets stationshus, Sjut­tio­elfte etappen.

Detta mång­å­riga idiot­bygge sjunger nu äntligen på sista refrängen. Det har ett inre som ingen egent­ligen någonsin kan eller kommer att kunna ses, men som ändå krävt minst lika lång byggtid som det yttre.

Läs mer... ->