TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Här kommer några husbygg­na­tion eller liknande presen­teras. Ibland med djupare presen­ta­tion och ibland det färdiga resul­tatet. Natur­ligtvis sker även många andra byggen än de som redo­visas här.

Ytterligare information kan du hitta i dessa underområden:
13b-dscn0496-12
Farsarvet   (12 artiklar) ->
En papphus (staffagemodell) ersätts med ett riktigt modellbygge

Övriga artiklar (senaste först):

Bergsmansgården

14

Ytter­li­gare ett bygg­nads­kom­plex är på väg att sättas upp på anlägg­ningen. Det är Bergs­mans­gården byggd av Ole P. Den är här foto­gra­ferad utanför sin egent­liga place­ring (den har rote­rats) men med den riktiga himlen (den nya fond­mål­ningen i Ålbro målad av Hans H).

Läs mer… ->