TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Ytterligare information kan du hitta i dessa underområden:
4_3_Rote_tjarnen
Veckans bild   (16 artiklar) ->
Veckans bild visar tillfällen från klubbens arbete

Spår från verksamheten (senaste först):

En av vår äldsta medlemmar har avlidit

John M Eriksson
John M Eriksson

John M Eriksson

 

Vår mång­å­rige (i flera hänse­enden) medlem John M Eriksson har passerat den yttersta växeln. Våra tankar går till hans barn.

Läs mer… ->

En av vår medlemmar har avlidit

Erik R har gått bort.

Vår medlem Erik R har gått bort efter en tids sjukdom.

Läs mer… ->

Färgpulver till bergsskärning

Bra slutresultat, eller hur?
Det är en skivförsignal till infarten på Bångfors du ser i högerkanten.

Vilka färg­pulver har använts till den nya bergs­skär­ningen undrar du kanske, här kommer svaret.

Läs mer… ->

Skärningens bergssprängning framträder mer och mer

Till vänster börjar slutresultatet att synas, till höger visar mellansteget med fix pålagt och borrspår gjorda.

Nu börjar skär­nings detaljer verk­ligen ta form.

Läs mer… ->

Skärningen i "gräddtårtan"

Överblick av skärningen

Detalj­ar­betet börjar med skär­ningen (för där skall snart passera tåg!).

Läs mer… ->

"Gräddtårtan" börjar formas

och skärningen syns inte.

Nästa steg i utveck­lingen till ett nytt berg (och inte ett bergs­massiv).

Läs mer… ->

"Gräddtårtan"

Manhål förbereds

Som synes är det ett nytt angrepp av armén Thomas G, han har sina soldater uppsträckta i ordentlig ordning. Slut­re­sul­tatet får vi åter­komma till efter litet mer arbete.

Vad det är? En ny bergs­for­ma­tion i Ekens­holms­ba­nans natur har uppstått efter det att den gamla blev sprängd.

Läs mer… ->

Ny kurva efter Ramsbo-​tunneln

20160721_bild3

När vi ändå håller på och river i land­skapet så kan det vara läge ersätta en bit spår som har krånglat alldeles för många gånger under årens lopp. Det är ut från Ramsbo mot Ekens­holm där speci­ellt långa lok har fastnat i den tvära kurvan. Nu var det inte bara spår­ra­diens fel utan även skarven som hade rest sig litet och själva banan som skevade litet.

Läs mer… ->

Utökad himmelsmålning

20160714_ny_himmel

Hans H har målat vidare på bakgundsmål­ning med tjusig himmel.Den här gången är det fort­sätt­ningen efter Ekens­holm åt vänster.

Ny himmelsdel uppsatt

Ny himmelsdel uppsatt

Läs mer… ->

Folke W har hastigt avlidit

image

imageFolke W dog härom dagen i sin nuva­rande bostad i Bangkok, Thai­land, efter en längre tids besvär såsom KOL, svåra balans­pro­blem och hjärt­svikt men att det skulle vara något extra allvar­ligt på gång har inte tidi­gare fram­gått.

Läs mer… ->

Östgötamöte 2016

Översikt 4

Smalspårsfrämjandets Östgötamöte

Den 30 januari begav sig ett tiotal SMJ:are till Norr­kö­ping för att delta i Smal­spårs­främ­jan­dets Östgö­ta­möte. I år liksom förra året hade man hyrt Hemgården, en möteslokal centralt belägen i Norr­kö­ping nära Motala Ström. Serve­ring av fika med mackor och kaffe­bröd fanns i ett angrän­sande rum så ingen behövde svälta. Jag tror att årets möte lockade fler utstäl­lare och besö­kare än före­gå­ende års. Kul när det tas initi­ativ!

Läs mer… ->

Blivande utlastningsanordning

J malmutlastning##thumbnail

Vad kan det här bli kan man tro?
En hög delar. Ett ploc­ke­pinn i mässing.
Vad blir det av det?

Kanske inte så svårt att gissa …


Detalj­bild av stöttan till tornet, ena sida

Färdig stötta med två sidor och alla tvär­stag

Stege till kran­tornet

Stegen monterad


På tornet är fäst ett fäll­bart trans­port­band

… med ledat upphängd utslags­rännan


Liten men ack så väsentlig detalj
Slut­steget på det lååånga trans­port­bandet från malm­lagret och vagn­vän­daren. Resten av bandet till höger kommer att var dold för åskå­daren - och kommer därför inte att till­verkasTänkt utse­ende när bygget kommer lite längre
Det här skall så småningom bli en utlast­nings­an­ord­ning av malm till väntande fartyg. Före­bilden är hämtad från Hargs­hamn. Malmen leve­reras till Hargs­hamn från Danne­mo­ragru­vorna. Utlas­taren är numera ersatt av en moder­nare lösning.
Trans­port­bandet från vagn­vän­daren ansluter från höger och skall vara klädd i korru­gerad plåt. Endast själva torn­delen och det fäll­bara trans­port­bandet kommer vara inspek­tions­bart.
Mycket åter­står att göra innan den är färdig att ta i drift (vinch, inklädnad, belys­ning, målning mm).

GMJS 70 år

Alfsjö samhälle

Lördagen den 10 oktober firade GMJS sitt 70-​årsjubileum med gästande MJ-​klubbar från Danmark och Sverige. Vi var fyra SMJ:are (Janne O, Mats D, Otto BvL och Anders L) som tog MTR Express från Stock­holm Central till Göte­borg. I Göte­borg anslöt Mikael E.

Läs mer… ->

Det mörknar på SMJ

Kvällsbussen

Arbete pågår med ett litet annorlunda upplägg för trafik­kväl­larna. Som synes kommer kanske den nya belys­ningen spela en viss roll i trafik­kvällen. Trafik­kvällar förresten… kanske skall det mer kallas visnings­kvällar. Vi får väl se när tåget är klart för avgång.

Ett tips på vägen, gör ditt webb­lä­sar­fönster så stort som möjligt innan du klickar på en bild för att förstora den. Detta är rätt stora och maffiga bilder.

Läs mer… ->

Genomgången lödkurs

20150217_JM_03_schema

Under fyra måndagar i januari och februari satt 10 medlemmar och lödde på mässing, vitme­tall och eltro­nik­kom­po­nenter. Allt under ledning av Lars Julle Juhlin.

Läs mer… ->

Årsmötet 2014

För en massa år sen

Några bilder från SMJ:s årsmöte 2014.

Läs mer… ->

MJ-​klubbträff hos SMJ 2014

Här kör vi med flexichass

Några bilder från SMJ:s årliga träff för andra MJ-​klubbar.

Läs mer… ->

Gruvhålet bebott?

Från hålet uppåt

Under några sommar­dagar kunde man se någon slag varelse som bodde i ett över­givet gruvhål vid Kvarn­gruvan.

Läs mer... ->

Årsmötet 2013

Hej, jag heter Milton

Några bilder från SMJ:s årsmöte 2013.

Läs mer… ->

Personalgenomgång inför trafikkväll

20130207_AB_torsdagskorning2

Varje månad har SMJ trafik­kvällar där allmän­heten kan besöka oss. I princip är det första tors­dagen i månaden men några månader försvinner runt jul och sommar. Aktu­ella dagar framgår alltid på sidan Trafik­kvällar där tider, priser etc. också framgår.

Läs mer… ->