TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Ytterligare information kan du hitta i dessa underområden:
1. Upprätad och perspektivkorrigerad
Bildbehandling   (1 artikel) ->
Bildbehandling är inte så svårt som du kanske tror

Artiklar inom fotografering:

Bilder till SMJ:s hemsida

Bilder tillhör den s.k. grafiska profilen för en hemsida på så sätt att det bör finnas viss enhet­lighet som i stor­lekar. Men rent inne­hålls­mäs­sigt så bör t.ex. bilder som läggs i Bild­gal­le­riet vara på själva järn­vägs­mo­dellen och därmed spegla 50-​talet samt normalt inte ta med medlemmar eller besö­kare i bilden. En helt annan sak är det i kate­go­rien Måna­dens bild eller rese­re­ferat där regeln är den motsatta, dvs. där skall du helst ha med medlemmar och besö­kare.

Läs mer… ->

Checklista inför fotografering

Tanken är att lägga upp ett antal saker att tänka på och kontrol­lera inför en foto­gra­fe­ring, liten som stor. Det är alltid något man missar och det är så retfullt efteråt så det är bättre att försöka före­bygga än att behöva ta om en bild.

Läs mer… ->