TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

SMJ är ju en ideell före­ning och håller som sådan årligen en stämma. 

Nedan följer en del bilder och kommen­tarer från olika årsmöten.

Årsmöten (senaste först):

Årsmötet 2014

För en massa år sen

Några bilder från SMJ:s årsmöte 2014.

Läs mer… ->

Årsmötet 2013

Prata kan dom...

Några bilder från SMJ:s årsmöte 2013.

Läs mer… ->

Årsmötet 2011

Medlemmar

Den 14/​4 hade före­ningen årsmöte i klubb­lo­kalen. De sedvan­liga agend­a­punk­terna klarades av, före­ningens ekonomi är i ordning och den avgå­ende styrelsen bevil­jades ansvars­frihet. Förslaget till budget för år 2011 godkändes av mötet och till ny styrelse valdes enligt följande; ordfö­rande Anders Lu (omval), sekre­te­rare Mikael E (omval), kassör Leif P (omval), ledamot Sture H (omval), ledamot Anders La (omval), suppleant Otto BvL (omval) och Mats D (nyval).

Läs mer… ->

Årsmötet 2009

arsmote2008_06_den_nya

I vanlig ordning har ett årsmöte hållits i före­ningen. Den mycket stora händelsen var att Otto Berg von Linde avgick som ordfö­rande i före­ningen och ny ordfö­rande blev Anders Lundin.

Läs mer… ->

Årsmötet 2008

Videoförevisning

I vanlig ordning har ett årsmöte hållits i före­ningen. Det var bättre med utrymmet den här gången eftersom den nya (tempo­rära) lokalen kunde utnyttjas.

Läs mer... ->