TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Den här resan är en del av den information/​utbildning om och kring 50-​talets Bergs­lagen som Lars-​Erik Bergman och under­tecknad påbör­jade vid SMJs 75-​årsfest, med en inblick i 50-​talet och hur livet i Sverige tog sig ut då.

2013-09: Tuna-Hästberg och Grängesberg:

Resebeskrivning

Det vi nu skall studera och uppleva är gruv­nä­ringen i Bergs­lagen som hade sin abso­luta topp på just 1950- och början av 1960-​talet. Under 50-​talet fanns ett mycket stort antal gruvor i drift i Bergs­lagen.

Läs mer… ->

Resereferat

0IMG_4646

Fem SMJ:are agerade chauf­förer och vi lämnade Stock­holm vid 7-​tiden på morgonen. Ett kort fikas­topp gjordes i Ludvika varefter vi fort­satte till Tuna Häst­berg som ligger cirka två mil norr om Ludvika. Vi samlades i den gamla skolan och fick där lära oss mer om gruvans och samhäl­lets historia.

Läs mer… ->

stopp 1: Tuna-​Hästberg

Insidan av rastkojan

Bilder från resan till Tuna-​Hästbergsgruvan.

Läs mer... ->

stopp 2: Lokmuseet i Grängesberg

TGOJ historia förmedlas i rätt miljö

Bilder från Gräng­es­berg

Läs mer... ->