TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Den 25 augusti 2013 åkte ett 15-​tal SMJ:are på utfärd till Mari­e­fred, Taxinge-​Näsby och Malm­kö­ping.

Som en del av 75-​årsfirandet görs resor till olika platser med olika kopp­lingar till SMJ, modell­järnväg och spår­bunden trafik i större skalor. I slutet av augusti 2013 gjordes en resa till Sörm­land där museijärn­vägen ÖSlJ besöktes liksom Lokal­tra­fik­hi­sto­riska museet i Malm­kö­ping. ÖSlJ har en histo­risk kopp­ling till SMJ och i Malm­kö­ping finns många fordon som rullat i Eken (dock inte i Ekens­holm). Flera SMJ-​medlemmar har eller har haft olika roller i de båda före­ning­arna så berö­rings­punk­terna är många.

2013-08: Utflykt till Mariefred och Malmköping:

1:a stoppet: Mariefred

145_20130825_ALu_IMG_4433

Första stoppet gjordes i Mari­e­fred där ÖSlJ hade ordnat en speci­al­vis­ning av sina verk­städer och klar­gö­ringsrum för ångloken.

Läs mer… ->

2:a stoppet: Taxinge-​Näsby

076_20130825_ALu_IMG_4492

Efter Mari­e­fred gjordes en avstic­kare till Taxinge-​Näsby.

Läs mer… ->

3:e stoppet: Malmköping

096_20130825_ALu_IMG_4514

I Malm­kö­ping blev vi mottagna av vår medlem Björn S som inledde med att presen­tera verk­sam­heten inom Svens­ka­Spår­vägs­säll­skapet i allmänhet och anlägg­ningen i Malm­kö­ping i synnerhet.

Läs mer… ->