TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Lördagen den 16 februari 2013 har SMJ sitt interna 75-​års firande. Före­ningen grun­dades i februari 1938 och har sedan dess varit en viktig del av modell­järn­vägs­hobbyn i Sverige.

:

SMJ 75 år: Föredrag i klubblokalen

Kan man få påfyllning?

SMJ:s 75-​årsdag fort­satte med cham­pagne, före­drag av olika slag, tårta, kaffe och avec i klubb­lo­kalen. Alla lyss­nade väl och lät sig lät sig väl smaka.

Läs mer... ->

SMJ 75 år: Lunchen på restaurang Glada Stinsen

En örn

Jubi­le­umsmid­dagen eller rättare sagt jubi­le­umslun­chen avåts på en närlig­gande restau­rang med det passande namnet "Glada stinsen".

Läs mer… ->

SMJ 75 år: Trafikspel i banlokalen

Nä, där har du fel

Efter lunch, före­drag och litet mer (lättare) förplägnad var det dags att bli allvar­liga. Dags för litet tågrö­relser i banlo­kalen.

Läs mer… ->