TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Förebild till Kvarngruvan:

Förebilden – Ställberg

Ställ­bergs­gruvan är belägen cirka 10 kilo­meter söder om Gräng­es­berg.

Läs mer... ->

Förebildsartikel – En dag i gruvan

(Följande artikel har vi hittat på nätet för ett par år sedan men vi kan inte hitta den nu för en mer precis källan­gi­velse. Den är i alla fall författad av Mari­anne Matsson.)

Göta Karlsson arbe­tade åren 1971–1977 som spel­sty­rare i Ställ­bergs gruva. Hon gjorde förmid­dags­skift från klockan 06.00 till 14.00 eller efter­mid­dags­skift från klockan 14.00–22.00. Arbets­dagen började med att man gick till gruv­stugan och bytte om och sedan åkte alla ner till 500-​metersnivån.

Läs mer… ->

Förebildsartikel – Tjugotvå värmegrader i Sveriges djupaste gruva

Följande artiklar ger bilder av hur det var att åka ner i och arbeta den djupa Ställ­bergs­gruvan. Arti­keln från 1952 känns dess­utom väldigt tids­ty­pisk i sin närmast kläm­käcka anda. Det är nästan att man kan höra den något gälla rösten från en SF-​Journal läsa texten.

Ur Gruvin­dustri­ar­be­taren nr 11, november 1952.
Data­be­ar­betad av Jan Kruse

Läs mer… ->

Modellen – Kvarngruvan och Kvarngruvefältet

Kvarn­gruvan som ligger i närheten av Ålbro har fått ge namn åt både gruv­sam­hället och gruv­fältet i området. Till Kvarn­gru­ve­fältet räknas, förutom Kvarn­gruvan, även Gran­dals­bergs­gruvan, Prost­gruvan, Ingols­gruvan och Karls­bergs­gru­vorna. Gruv­bryt­ningen i området har en lång historia men det var först med järn­vä­gens ankomst som verk­sam­heten kunde växa rejält.

Läs mer… ->