TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Artiklar i området:

Bankännedom och broar

bildplats

Bankän­nedom är att känna till utse­endet och bete­ende på sin bana samt t.ex. var broar är place­rade och skall passeras av tåg och fordon. 

Läs mer... ->

Bankännedom och signaler

bildplats

Ett sätt att lära känna SMJ:s bana är att matcha ihop bilder och platser. Här kommer en liten bild­serie (kommer att utökas vart­efter) som visar signaler. 

Läs mer... ->