TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Firande av MMJK till­sam­mans med andra sys­ter­klub­bars med­lem­mar. Därefter en avstic­kare till den stora sta­den Köpen­hamn över den (rela­tivt) nyöpp­nade Öresunds­bron.

Reserapport och bilder:

Resebeskrivning

Besked från rese­le­daren Björn S om resan slut­liga utform­ning:
'Vi blir tio st medlemmar på resan. Priset blev som beräknat kr 1.120:– per delta­gare (+ 5 kr faktu­ra­av­gift). Mat och dryck till­kommer efter eget gott­fin­nande.'

Läs mer… ->

Reserapport

Vi var tio medlemmar i SMJ som deltog i Rese­byrå Polsti­er­nans resa till Malmö. Från Centralen spår tio begav vi oss kl 08,18 på per X2000 mot Malmö C.

Läs mer... ->

Bilder från resan

Malmo02n

Trans­port till MMJK och firar av dem till­sam­mans med andra sys­ter­klub­bars medlemmar. Dagen efter gör vi en avstic­kare till den stora sta­den Köpen­hamn över den (rela­tivt) nyöpp­nade Öresunds­bron.

Läs mer... ->