TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Varje före­ning verkar förr eller senare ge ut sin egen kalender. Så ock SMJ och tanken har varit uppe flera gånger, senast 2009 då tanken aktu­a­li­se­rades igen. Men som vanligt kom den sent på året och då blev det bråttom.

Men, vi kom på en annan lösning. Varför inte ge ut ett kalen­der­blad per månad? Då kan vi inklu­dera den månades akti­vi­teter så aktu­ella som möjligt. En intern variant med klub­bens akti­vi­teter sätts upp en gång i månaden nere i klubb­lo­kalen (och presen­teras även i Kalen­da­riet).

Som alltid med sådana här idéer så får vi se hur länge den varar, den har i alla fall pågått i två år nu.

Kalenderblad från olika år:

SMJ Kalenderblad 2017

Vi envisas, kalen­der­bladen kommer ut även 2017. (Missade du kalen­der­bladen för 2010, 2011201220132014 2015, eller kalen­der­blad 2016? Ta en titt på bilderna i alla fall. Speci­ellt bilderna från 2010 är några av dom finaste bilderna vi någonsin åstad­kommit från klubben.)

Årets tema: Ett dygn i Bergs­lagen

Läs mer… ->

SMJ Kalenderblad 2016

Malmtåget passerar Ekensholms station

Kalen­der­bladen kommer månadsvis även under 2016. (Missade du kalen­der­bladen för 2010, 2011201220132014 eller kalen­der­blad 2015? Ta en titt på bilderna i alla fall. Speci­ellt bilderna från 2010 är några av dom finaste bilderna vi någonsin åstad­kommit från klubben.)

Årets tema: Spår 2, dvs. stationer i längsled

Läs mer… ->

SMJ Kalenderblad 2015

Kalen­der­bladen kommer månadsvis även under 2015. (Missade du kalen­der­bladen för 2010, 201120122013 eller 2014? Ta en titt på bilderna i alla fall. Speci­ellt bilderna från 2010 är några av dom finaste bilderna vi någonsin åstad­kommit från klubben.)

Årets tema: Flyg­foto med inspi­ra­tion från 1950-​talets flyg­foton över Sveriges gårdar.

Läs mer… ->

SMJ kalenderblad 2014

Farsarvet station, malmtåget växlas ihop

Kalen­der­bladen kommer månadsvis även under 2014. (Missade du kalen­der­bladen för 2010, 2011 2012 eller 2013? Ta en titt på bilderna i alla fall. Speci­ellt bilderna från 2010 är några av dom finaste bilderna vi någonsin åstad­kommit från klubben.)

Årets tema: Still­bilder som visar rörelse.

Förkla­ring: det kom synpunkter från flera håll att "kan man inte visa rörelse på något sätt, även om det är still­bilder". Så, i år gör vi ett försök men komplet­terar även med korta vide­o­se­kvenser på samma motiv.

Läs mer… ->

SMJ kalenderblad 2013

Ekensholm, ankomst tåg 9

Kalen­der­bladen fort­sätter komma månadsvis även under 2013. Vi börjar med januari om än några dagar sen. (Missade du kalen­der­bladen för 2010, 2011 eller 2012? Ta en titt på bilderna i alla fall. Speci­ellt bilderna från 2010 är några av dom finaste bilderna vi någonsin åstad­kommit från klubben.)

Årets tema: Resa från Ålbro till Mohäl­larne hamn sett ur olika perspektiv

Läs mer… ->

SMJ kalenderblad 2012

Kalen­der­bladen fort­sätter komma månadsvis även under 2012. Vi börjar med januari om än några dagar sen. (Missade du kalen­der­bladen för 2010 eller 2011? Ta en titt på bilderna i alla fall. Speci­ellt bilderna från 2010 är några av dom finaste bilderna vi någonsin åstad­kommit från klubben.)

Årets tema: Vagnslit­tera i bokstavs­ord­ning

Läs mer… ->

SMJ kalenderblad 2011

Mars, plåtbalkbrooch lok litt Cc

Kalen­der­bladen fort­sätter komma månadsvis även under 2011. Vi börjar med januari om än några dagar sen. (Missade du kalen­der­bladen för 2010, ta en titt på bilderna i alla fall. Det är några av dom finaste bilderna vi någonsin åstad­kommit från klubben.)

Årets tema: Loklit­tera i bokstavs­ord­ning med anlägg­ningens broar

Läs mer… ->

SMJ kalenderblad 2010

Februari – Ramsbo sågverk

Av och till under årens lopp har idén om en kalender dykt upp. Tanken kommer oftast upp sent på året och sedan säger man, nja, nästa år så… Så ock i år, men nu har vi tagit ett annorlunda grepp på kalen­dern, i alla fall för i år. Vi ger ut ett kalen­der­blad en gång i månaden.

Årets tema: Bygg­nader och miljöer på anlägg­ningen

Läs mer… ->